Ombudsman chce, aby se řešily stížnosti na hluk u letiště Ruzyně

Brno - Zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová vyzvala Úřad pro civilní letectví, aby se zabýval stížnostmi na nadměrný hluk, který souvisí s provozem letiště v Praze-Ruzyni. Úřad by měl zajistit vypracování studií, které zmapují hladiny hluku v denním i nočním provozu letiště a vyhodnotí, jak na něm narostl provoz za uplynulá léta. Na špatné hygienické podmínky si přitom už léta stěžují obyvatelé přilehlých obcí - Suchdola, ale i Čimic, Nebušic nebo Ďáblic. V poslední době navíc bojují proti výstavbě nové paralelní dráhy. Vliv stavby na životní prostředí lze připomínkovat do 6. února.

Získané podklady by pak měly posloužit k posouzení toho, zda je letiště provozováno v souladu s platnými územními povoleními. Podle nich by mělo být provozováno tak, aby byl omezován noční provoz a celkově snižována hluková zátěž, kterou působí.

Někteří občané upozorňují na to, že provoz na letišti vzrůstá ročně o několik procent, což rozhodně nemůže vést k úbytku hluku. „Problém je v tom, že předpisy na měření hygienických limitů jsou tak komplikované, že hygienické stanice nejsou schopny prakticky tu kontrolu provádět,“ domnívá se starosta Suchdola Petr Hejl. To ale hygienici odmítají. Například v roce 2008 zadali dvě denní měření v dotčených oblastech a další dělali loni. Výsledky půlročního šetření budou mít do konce ledna. Podle kanceláře ombudsmana je to ale málo.

Video Reportáž Štěpánky Martanové
video

Reportáž Štěpánky Martanové

Letiště Praha poskytovalo v roce 2008 služby více než 50 leteckým společnostem spojujícím Prahu přímou linkou se 120 destinacemi po celém světě a šesti nákladovým přepravcům.