Dělnickou stranu odročil soud na neurčito, rozhodne však v únoru

Brno - Soud odročil jednání o Dělnické straně na neurčito, soudce Vojtěch Šimíček však předeslal, že rozhodnutí padne v únoru 2010. Po čtyřech dnech jednání došlo také na závěrečné návrhy zástupců obou stran. Zástupce české vlády za navrhovatele advokát Tomáš Sokol vyjádřil přesvědčení, že důkazy proti Dělnické straně odůvodňují její rozpuštění. Je podle něj rasistická, xenofobní a vyvolává nepokoje. Tomáš Vandas z pozice odpůrce označil proces s Dělnickou stranou za politický, chybí v něm prý důkazy o protiprávnosti jednání DS.

Sokol zdůraznil například fotografie, na kterých členové DS hajlují, případně jsou zachyceni se známými neonacisty. „Neviděl jsem žádnou jinou stranu, kde by se členové tak často zapomněli a hajlovali,“ uvedl Sokol. „Tím, že jsem označil DS za neofašistický subjekt, jsem možná některým členům udělal radost, protože oni se tak cítí,“ dodal Sokol v závěrečném návrhu.

Předseda Dělnické strany Tomáš Vandas v závěrečné řeči označil proces za politický. Vláda prý návrh podala kvůli vzrůstající popularitě DS. „Pomalu si zvykám na skutečnost, že kdokoli říká trochu jiné názory, než jsou dnes oficiálně povolené, tak je prostě pranýřován a špiněn.“ Důkazy o protiprávní činnosti Dělnické strany chybí, uvedl Vandas. Předseda DS také naznačil možnost, že stranické akce, které se zvrhly v násilí, možná cíleně narušili agenti. Chtěli tak prý stranu diskreditovat. Vandas neřekl, o jaké agenty podle něj jde.

Video Odborník na extremismus František Valeš v Událostech, komentářích
video

Odborník na extremismus František Valeš v Událostech, komentářích

Odborník na extremismus František Valeš v Událostech, komentářích

14.01.

Reportáž Michala Šebely a Zuzany Tvarůžkové

Ze závěrečných návrhů:

0Tomáš Sokol: "Odpůrce v zásadě nepopřel skutková tvrzení, pokud jde o projevy členů strany jako takové, nepopřel účast na shromážděních, nepopřel obsahy tiskovin… Je tady celá řada tvrzení navrhovatele, která nebylo potřeba nijak dokazovat, protože je odpůrce nepopírá…"

0Tomáš Vandas: „Pokud srovnám současný politický proces s tím prvním, kterého jsme byli svědky před necelým rokem, tak rozdílnost je podle mého názoru v tom, že nyní došlo k podrobné přehlídce policejních zpráv a videí v jejím boji proti Národnímu odporu a Autonomním nacionalistům. Důkazy proti protiprávní činnosti Dělnické strany však podle našeho názoru předloženy nebyly.“

Dělnická strana se podle dnešního vyjádření odborníka na pravicový extremismus Michala Mazla inspiruje v některých ohledech německým nacionálním socialismem a ideologií Adolfa Hitlera: „Našel jsem některé symboly, které jsou zcela jednoznačně hitlerovské.“ Projevuje se to například klasifikováním lidí podle národnosti. Mazel u soudu uvedl, že v řadě jejich vystoupení existuje tendence rozdělovat lidi podle etnicity a rasového původu. Za příznačné pro Dělnickou stranu považuje i dělení lidí na „nás dobré a ostatní zlé“. DS prý takto cílí především na Romy. Vandas již dříve označil jakoukoli spojitost s myšlenkami Adolfa Hitlera za nestoudnou lež. Strana označuje za svůj vzor prvorepublikový národní socialismus a mezi politiky, na které se odvolává, se objevuje také Milada Horáková popravená komunisty.

I dnes soud promítal fotografie ze soukromých akcí, na nichž kandidáti DS hajlují. „Já jim říkám zlobivé děti nebo nemocní lidé,“ uvedl severomoravský kriminalista Rostislav Chobola ve své výpovědi. Například Jakub Kotlář nebo Jiří Švehlík, kteří se objevili na kandidátkách DS, patří podle Choboly prokazatelně do neonacistické komunity. Švehlíka chtěl soud dnes také vyslechnout jako svědka, ale mladík odmítl vypovídat. Jako důvod uvedl, že nechce sobě nebo blízkým přivodit trestní stíhání. Výpověď odmítl i další ze svědků z Dělnické strany Jiří Šlégr.

Soud řešil i možnou napojenost žhářů z Vítkova na Dělnickou stranu

Soud řešil i případ mužů, kteří jsou obviněni ze žhářského útoku ve Vítkově. Dokazovaly se jejich kontakty na Dělnickou stranu a účasti na stranických pochodech. Jeden z obviněných, Jaromír Lukeš, je například zachycen na říjnovém pochodu Janovem, kde jde vedle předního řečníka strany Jiřího Dudáka. Ten přišel Vandase podpořit i k soudu a na jiných fotografiích je zachycen s hákovým křížem v zádech. „Z právního hlediska zcela určitě nelze najít žádnou souvislost mezi odpůrcem a požárem, ale z ideologického hlediska bych si troufl tvrdit, že zcela určitě ano,“ reagoval Sokol.   

Co u soudu mimo jiné zaznělo:

Vandas v reakci na tvrzení o neonacistických tetováních příznivců DS: „Ať ministerstvo vnitra nechá prozkoumat tělo pana (prvního náměstka ministra vnitra Jiřího) Komorouse.“

Policista David Janda ve svědecké výpovědi: „Dělnická strana nevznikla jako neonacistické uskupení, ale kolem roku 2007 se to změnilo kvůli příchodu osob z neonacistického uskupení Národní odpor.“

Právník Tomáš Sokol o protiprávních činech některých členů DS: „Není představitelné, že by v jiné politické straně mělo tolik členů, činovníků, aktivistů tolik trestních stíhání pro tolik trestných činů. To není náhoda. DS je dlouhodobě a trvale spojena s těmito neofašistickými extremistickými subjekty.“

Vandas na otázku, jak lze na ulici poznat člena takzvaných ochranných sborů Dělnické strany: „Poznal byste to tak, že je to příjemný, slušný člověk. A na rukávu by měl pásku.“

Vandas v reakci na video z bitek s policií v Litvínově-Janově: „Nejsme žádní pouliční rváči. Distancujeme se ode všech projevů násilí.“