Z české přírody mizí pestrost

Praha – Odborníci již dlouhou dobu upozorňují na to, že příroda v Česku ztrácí pestrost. Druhová rozmanitost se snižuje a na drtivé většině území najdeme stejné druhy rostlin a živočichů. Vyplývá to ze zprávy o stavu české přírody. Ochranu biodiverzity si vybrala Organizace spojených národů jako hlavní téma letošního roku. 

Stačí se podívat do lesa. Kde jsou luhy, doubravy nebo olšiny? Většinou je vystřídal smrk, smrk a zase smrk. „Smrk je rozšířený i tam, kde by se přirozeně nevyskytoval,“ konstatuje Karel Chobot z Agentury ochrany přírody a krajiny. 

V české přírodě prohrávají orchideje, modrásci nebo rosničky a vítězí kopřivy, kapři a straky. Česká příroda je čím dál stejnější - od Aše po Břeclav. Také se změnilo krajinné hospodaření. „Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je obohacování živinami, především v důsledku intenzivní zemědělské činnosti,“ vysvětluje Michal Hošek z Agentury ochrany přírody a krajiny. 

Video Reportáž Vladimíra Kořena
video

Reportáž Vladimíra Kořena

Obecní pastviny a políčka se sjednotily do přehnojených lánů. Jsou sice zelené, ale roste na nich minimum druhů. Ostrovy původní pestré přírody zůstaly v chráněných územích a ve vojenských újezdech. „Tam se v podstatě nehospodařilo běžným způsobem,“ upozorňuje Michal Hošek. 

Úbytek původní druhové rozmanitosti ještě umocňuje útok invazních druhů. Netýkavky, bolševníky, zlatobýly nebo američtí norci. Pozorný člověk si změny v české přírodě všimne. „Určitě pocítí nějaké ochuzení, emoční nebo estetické, z toho, že už nevidí v přírodě tolik barev a druhů jako dříve,“ podotýká Karel Chobot. 

Pro rok biodiverzity chystá ministerstvo životního prostředí několik akcí, ve kterých představí třeba příběhy některých zajímavých a ohrožených druhů české přírody.