NKÚ by mohl dohlížet na obce a kraje, na jejich peníze ale ne

Praha - Pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu by se mohly rozšířit i na dohled nad rozpočty obcí a krajů. Jenže novela ústavy, na které se shodli poslanci ODS a ČSSD, umožní NKÚ kontrolovat s nadsázkou pouze razítka a dodržení zákonných lhůt. K hospodárnosti vynaložených peněz už se kontroloři vyjadřovat nebudou.

Představy poslanců o rozšířených pravomocích Nejvyššího kontrolního úřadu jsou velkolepé. Nově by měl dohlížet také na hospodaření obcí a krajů, tedy zhruba třetinou veřejných peněz. To by znamenalo i možnost zkontrolovat takové projekty, jako je pražská Opencard.  

„Tady by existoval státem garantovaný přezkum toho, jestli ten projekt stál za něco, nebo nestál, který by mohl odpovědět, na otázky, na které nezávislý audit neodpoví zcela nezávisle,“ vysvětluje spolupředkladatel novely Marek Benda z ODS. „Pak by se ke zjištění takových pochybení dospělo na základě standardních mechanismů a nemusela by být odhalována skrze investigativní média,“ dodává Bohuslav Sobotka z ČSSD. 

Video Reportáž Ziny Plchové
video

Reportáž Ziny Plchové

Jenže realita, alespoň podle předlohy zákona, která míří do sněmovny, je o poznání skromnější. NKÚ by podle ní mohl kontrolovat pouze zákonnost nakládání s penězi. Tedy zda úředníci dodrželi všechny normy, lhůty, zda dokumenty mají potřebná razítka a případně, zda oznámení dostatečně dlouho viselo na úřední desce. Podle prezidenta NKÚ Františka Dohnala se nebude dát zkontrolovat například to, zda se dobře zachází s penězi: „Nemohli bychom hodnotit to, zda by ten projekt nešel udělat za menší peníze nebo zda by se za stejné peníze nedalo bývalo pořídit mnohem více. To se v případě samospráv nepředpokládá.“ 

Právě hospodárnost a efektivnost investic nyní NKÚ zkoumá u státních peněz. Obce a kraje ale hospodaří s vlastním majetkem a pravidla tam platí jiná. „Úřad nemůže kontrolovat hospodárnost, to mu nepřísluší. Bylo by to porušení jednak listiny a jednak práva na samosprávu. A máme na to dokonce i soudní rozsudek, že ani soudy nemohou zkoumat výhodnost, či nevýhodnost usnesení samosprávy,“ tvrdí primátor Teplic Jaroslav Kubera z ODS. 

Tvůrci novely přiznávají, že současné znění je jediným kompromisem, který má ve sněmovně šanci. A věří, že i přes omezenější pravomoci budou kontroloři moci nekalé praktiky na některých radnicích odhalit. Tvůrci novely nepočítají s tím, že by se s rozšířením pravomocí zvýšil počet zaměstnanců NKÚ. Podle prezidenta úřadu Františka Dohnala by to ale znamenalo, že kontroly obcí a krajů by musely probíhat na úkor stávající práce.

Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad
Více fotek
  • Nejvyšší kontrolní úřad autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1380/137991.jpg
  • Jaroslav Kubera autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1380/137990.jpg