Morálka a odbornost politiků je nejhorší od roku 1993

Praha - Většina Čechů se domnívá, že na tom současní politici nejsou s morálkou lépe, než na tom byli představitelé minulého režimu. Pozitivně je podle průzkumu agentury STEM hodnotí jen pětina lidí. Nelichotivé jsou i názory na odbornou kvalitu politiků, necelá polovina lidí je přesvědčena, že jsou na tom stejně nebo i hůř než komunističtí funkcionáři. Drtivá většina dotázaných má navíc pocit, že politici při svém rozhodování nedbají na veřejné mínění. Postoj Čechů je teď nejkritičtější od roku 1993. Průzkumu, který se uskutečnil v době od 2. do 11. ledna, se zúčastnilo 1 297 lidí.

Výsledky průzkumu podle STEM neznamenají, že by lidé současnou politickou elitu hodnotili celkově hůře než politiky předlistopadového režimu. Vypovídají ale o značně kritickém pohledu především na morální kvality politiků. Důvěra v poctivost a odbornost českých politiků klesla v očích veřejnosti nejhlouběji za posledních 17 let. Nejméně kriticky se vůči politikům staví mladí lidé do 29 let.

Současní přední politici jsou podle STEM zvyklí na stejné výhody a privilegia jako v době před dvaceti lety. Přesvědčeno je o tom 84 procent Čechů. Více než čtyři pětiny obyvatel tvrdí, že politici při svém rozhodování ignorují vůli veřejnosti.

Je odbornost politiků vyšší než před rokem 1989?
Je odbornost politiků vyšší než před rokem 1989?