Reportéři ČT: Pražský hrad šetří šestimilionovou ztrátou

Praha - Pražský hrad šetří. Je to ale šetření, na kterém paradoxně prodělává miliony. Navíc při zavádění úsporného programu porušil zákon. Nevypsal výběrové řízení, jak je u nás dobrým zvykem. A kdo má z drahého šetření zisk? Bývalý ministr zdravotnictví Luděk Rubáš. Je zarážející, že všechny myslitelné nešvary hospodaření s veřejnými penězi najdeme v kostce právě u instituce, která by měla být vzorem a v jejímž čele stojí prezident Václav Klaus, proslulý právě kritikou plýtvání s veřejnými zdroji.

Na Hradě se na konci loňského roku odehrála událost zasluhující pozornost. Kromě tradičního střídání stráží se na místech, kde se prodávají vstupenky, vystřídaly pokladní. Za zdánlivě obyčejnou výměnou se ale ukrývá milionový obchod. „To, co nás vedlo k tomu, co vy nazýváte změnou organizace prodeje vstupenek, je věc, která samozřejmě přišla zvenčí, přišla samozřejmě s krizí a s protikrizovými balíčky. To znamená, že státní správa měla snížit počet pracovníků. Konkrétně my, jako správa Pražského hradu, o dvanáct. A v závislosti s tím snížit i finanční prostředky na mzdy. Vyhodnocovali jsme, jak vyřešit tuto situaci, a jako nejpříznivější a řekl bych i pro správu Pražského hradu nejpřínosnější, tak nám vyšlo, že zrušíme vlastní pokladní služby a budeme je realizovat prostřednictvím partnerské organizace,“ vysvětluje ředitel správy Pražského hradu Ivo Velíšek.

„Propustili jsme a zrušili jsme kompletní útvar pokladních služeb. Místo pokladních, které byly buďto převedeny, nebo odešly, tak zajišťuje prodej vstupenek teďka pro nás, na základě smlouvy, firma Gallery Service,“ dodává. A právě tady je potřeba zbystřit pozornost. Onou partnerskou organizací je soukromá firma bývalého ministra zdravotnictví Luďka Rubáše.

Video Úspory Pražského hradu
video

Úspory Pražského hradu

Střídání pokladních mělo přinést úspory, ale vychází na šesti milionovou ztrátu

Začněme počítat. V roce 2009 zaměstnávala Správa Pražského hradu 19 pokladních. Pak dostala od Kanceláře prezidenta republiky příkaz šetřit, a tak osm pokladních přesunula v rámci Správy Pražského hradu na jinou práci a jedenáct zbývajících propustila. Průměrný plat jedné propuštěné pokladní byl 22 000 korun, a tak za jedenáct propuštěných pokladních ušetří Pražský hrad ročně 3 900 000 korun. Místo propuštěných pokladních budou vstupenky prodávat lidé ze soukromé firmy Gallery Service, která dostane za každou prodanou vstupenku 10 korun. Ročně se na Pražském hradě prodá přes milion vstupenek. Pokud by se stejný počet prodal i letos, dostane firma Gallery Service zaplaceno 10 milionů korun. Výsledek pro Pražský hrad je tedy ztráta více než šesti milionů korun…

„To říkáte vy a tento výpočet může být orientační,“ ohrazuje se Velíšek. „Víte co, takhle výpočty z ruky někdy matou, protože tam není zahrnuto úplně všechno. Samozřejmě já bych se teď nechtěl pouštět do nějakých výkladů, protože nejlepší je výklad nad faktickými skutečnostmi. To znamená, že dále byste mohl nějakým způsobem argumentovat a nedobrali bychom se ničeho.“

Rubášova firma neprošla žádným výběrovým řízením

Pokud by se odměna pro soukromou firmu zrodila v konkurenčním prostředí, mohlo by se říci, že ji určil trh a že její výše je v pořádku. Jenže firma Luďka Rubáše o tuto zakázku s nikým nesoupeřila.

Michal Černý z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci upřesňuje: „Správa Pražského hradu je příspěvková organizace, a proto podle zákona o veřejných zakázkách spadá mezi takzvané veřejné zadavatele. Podle mého názoru mělo jít o veřejnou zakázku, protože ta spolupráce, jak je ve smlouvě popsána, je jednoznačně za úplatu od Správy Pražského hradu a takto hodnocena, podle zákona o veřejných zakázkách, je tedy zakázkou na služby.“ Na otázku o neproběhlém výběrovém řízení odpovídá bývalý ministr zdravotnictví Luděk Rubáš jako jednatel Gallery Service tak, že podle jeho informací byla Správa Pražského hradu v časové tísni.

Doplňuje ho znovu Ivo Velíšek: „Já vím, na co narážíte. Tam by nebyl žádný prostor pro to, abychom uspořádali klasické výběrové řízení. To výběrové řízení jsme začali okamžitě připravovat, teďka je v přípravě, ale musíte si uvědomit, že takové výběrové řízení probíhá v řádu tří měsíců, možná i více. Gallery Service byla jediná organizace, která byla po ruce v tom okamžiku, který jsme my potřebovali. My jsme jiné varianty nebo více variant v tomto ohledu neměli.“

Vyjádření Kanceláře prezidenta republiky:

„Okamžité a provizorní řešení, které bylo třeba najít rychle, nechala Kancelář prezidenta republiky plně v kompetenci ředitele Správy Pražského hradu. Ten kancelář o postupu informoval, stejně jako o skutečnosti, že výběrové řízení bude vypsáno v nejbližším možném termínu. Kancelář si nechala vypracovat právní analýzu, ze které vyplynulo, že zvolený postup není v rozporu se zákonem.“

Firma Gallery Service byla opravdu po ruce. Již několik let si totiž na Pražském hradě provozuje svůj soukromý byznys. Turistům půjčuje takzvané audioprůvodce, tedy sluchátka s cizojazyčným výkladem k prohlídce. Podle vyjádření Miroslavy Kholové z obchodního oddělení Gallery Service uzavřela firma smlouvu na jeden rok. Ivo Velíšek tvrdí, že tato zakázka spadá pod zákon o veřejných zakázkách, protože „v zákoně, jak si můžete nastudovat, je i tato výjimka v případě, že jednáte v nějaké nouzi.“

Nouzí mělo být to, že zákon o státním rozpočtu přikázal Pražskému hradu rychle šetřit. Jenže v zákoně o veřejných zakázkách není žádná výjimka, která by říkala, že kvůli rychlému propuštění zaměstnanců se nemusí dodržovat pravidla veřejných soutěží…

„Pokud se u nás obchází veřejné zakázky, to je samozřejmě politování hodné, protože právní předpisy platí pro každého a smyslem předpisů, upravujících veřejné zakázky je minimalizovat výdaje z veřejných rozpočtů. Pokud je zákon obcházen, Platíme víc, než bychom byli nuceni,“ uvažuje právník Michal Černý.

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/601/60090.jpg
  • Chrám sv. Víta zdroj: Parcela http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/641/64002.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/888/88738.jpg