U policie panuje řízený podstav, uchazeči čekají

Praha - Policie letos musí pracovat v řízeném podstavu - policistů bude o zhruba 3200 méně, než kolik činí plánovaný tabulkový stav. Nový policista tak může být ke sboru přijat až v případě, že mu některý kolega svým odchodem uvolní místo. Důvodem je současná ekonomická krize. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl policejní prezident Oldřich Martinů. Plánovaný tabulkový stav policistů je 47 000 mužů a žen. V současné době je v policejních řadách 43 851 lidí. Mezi letošní priority policie patří boj s extremismem, korupcí a nelegální migrací, bezpečnější silnice či zkvalitnění trestního řízení. Vedení policie se chce zaměřit také na fungování modelu 14 krajských ředitelství, která od 1. ledna kopírují rozdělení jednotlivých regionů v České republice.

Martinů odhadl, že letos v rámci přirozené obměny odejde ze služby přibližně 1 500 policistů. Uchazeči, kteří se k policii přihlásili mimo jiné i na základě dvou masivních náborových kampaní, teď musí čekat na tato uvolněná místa. „Kampaně jsme byli nuceni zastavit, protože už nemají význam v okamžiku, kdy máme zakonzervované počty policistů na 43 851 - to je dohoda pro rok 2010 a my už teď toto číslo naplňujeme,“ řekl Martinů.

Krátce o Policii ČR:

Průměrný měsíční plat policisty je 33 000 korun. Kromě peněz na mzdy má letos policie k dispozici 6,6 miliardy korun na provoz a investice. Průměrná mzda v Česku nyní činí 23 000 korun. V loňském roce odešlo od policie 1 950 lidí a přišlo 2 845 nových. Počet nově příchozích převažoval nad těmi, co odešli, i v roce 2008, a to o 359 policistů.

Náměstek policejního prezidenta Ivan Bílek k tomu řekl, že policie v tomto ohledu pocítila dvojí účinek hospodářské krize. Za prvé se potvrdila zkušenost, že v době, kdy je obtížné sehnat zaměstnání, se do policejních řad hlásí více zájemců. A za druhé se krize projevila tak, že tyto zájemce policie nemůže z ekonomických důvodů přijmout.

Naši nepřátelé - extremismus, terorismus, korupce

Policejní šéf vyzdvihl nutnost boje proti extremismu, terorismu a korupci. Jeho náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Viktor Čech doplnil, že ohledně korupce chtějí policisté jednak více spolupracovat s jednotlivými subjekty, které korupci odhalují, jednak chtějí reagovat na případné legislativní změny obsažené v takzvaném protikorupčním balíčku, na jehož vzniku se policie podílela. Čech se ovšem vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda v takovém případě policie nasadí protikorupční agenty nebo podobný model. „Pokud to bude legislativně schváleno, policie se tomu přizpůsobí,“ uvedl pouze.

Podle Čecha chce policie také zkvalitnit trestní řízení, a to především vzděláváním policistů v souvislosti s novým trestním zákoníkem. Policisté plánují i postupné sjednocení a snížení počtu jimi používaných informačních systémů. Počítají také s pokračováním akcí, které mají zvyšovat bezpečnost na silnicích - například projektů nazvaných Bezpečně do školy a Alkohol za volant nepatří. Chtějí se zaměřit i na odhalování a snižování počtu cizinců, kteří v ČR pobývají nezákonně, a potírat mimo jiné nelegální sňatky či účelová otcovství. Náměstek pro ekonomiku Jiří Novák uvedl, že další z priorit policie je zlepšování policejního vybavení. S tím souvisí například postupné budování nových služeben nebo obnova vozového parku, která se letos bude týkat více než 420 osobních aut.

Policie
Policie