I učitelé mají svou linku důvěry

Praha – Již měsíc mají pedagogové v České republice k dispozici telefonickou linku důvěry. Nová poradenská služba se zaměřením na problematiku učitelské profese má pomoci hlavně kantorům ze vzdělávacích zařízeních, kde chybí školní psychologové. Jejich počet je totiž stále nedostačující. Za samotné konzultace si linka neúčtuje žádné poplatky, volání stojí jako běžný hovor.

Konzultanti na poradenské lince pro pedagogy zatím nejčastěji řeší dotazy kvůli agresivním a nepřizpůsobivým žákům, se kterými si učitelé nevědí rady. „Ten žák je agresivní vůči svým spolužákům, napadá potom i učitele. Nejčastěji se ptají, co s takovým žákem mohou dělat v rámci své pravomoci, která se dotýká i zákonů,“ uvedla konzultantka z pedagogické firmy Jana Malíková.

Linka pro pedagogy:

841 220 220

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Na linku, která je anonymní, občas zavolají také ředitelé škol. Možnost rady již několikrát využili i rodiče žáků. Konzultanti jim buď přímo poradí, nebo mohou doporučit, kam se mají volající obrátit. „Nejčastěji se objevují případy, kdy si rodiče stěžují, nebo jim přijde zvláštní chování učitelů ve vztahu k jejich dětem,“ dodal konzultant Jan Pisak.

Linka funguje každý den v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, který se v rámci jednoho ze svých evropských projektů snaží alespoň trochu zmírnit nedostatek školních psychologů. Na pěti a půl tisících základních nebo středních škol jich je celkem pouze 250. „Jednak jich je málo obecně a těch, kteří by chtěli jít pracovat do škol, taky tolik není, protože psychologická práce ve škole je hodně složitá,“ uvedla ředitelka institutu Jana Zapletalová.

Učitelé vznik linky vítají, i oni však spatřují lepší variantu řešení problémů v konzultaci s psychologickým pracovníkem přímo ve škole. Za evropské peníze bude poradenská linka pro pedagogy fungovat do června příštího roku, Institut pedagogicko-psychologického poradenství s jejím provozem však počítá i nadále.

Výuka ve třídě
Výuka ve třídě