Vyhláška zřejmě zruší povinnost ohlašovat kácení na zahradách

Praha - Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku, podle které sadařům a zahrádkářům odpadne od 1. března povinnost nahlašovat úřadům, že chtějí kácet ovocné stromy. Norma vzniká v návaznosti na novelu zákona o ochraně přírody, která od 1. prosince loňského roku uložila správcům komunikací povinnost získat pro kácení povolení. Paragraf týkající se zahrad autoři do novely vložili, aby snížili administrativní zátěž vlastníků pozemků.

„Na zahradách není to povolení nezbytné, jsem přesvědčen, že si každý sám uváží, zda potřebuje strom pokácet ze závažných důvodů a zase místo něj vysadí nový strom, aby mohl sklízet ovoce… Neplatí to, podotýkám, pro volnou krajinu, tam ovocné stromy budou neustále chráněny…,“ uvedl ve Studiu ČT24 náměstek ministra František Pelc. Podle dosavadní úpravy platila pro fyzické osoby jiná pravidla než pro právnické, což podle Pelce vedlo ke korupčnímu chování.

Náměstek ministra životního prostředí František Pelc:

„My si myslíme, že jsme v případě ovocných stromů velmi zjednodušili administrativní zátěž, protože jakékoli povolování ovocného stromu, pakliže se měl dodržovat zákon…, muselo se žádat a povolovat… Věřím, že vejde-li vyhláška v platnost, pak se nám všem uleví.“

Video František Pelc a Jan Hinterholzinger ve Studiu ČT24
video

František Pelc a Jan Hinterholzinger ve Studiu ČT24

Jan Hinterholzinger, předseda Českého zahrádkářského svazu, pro ČT řekl, že s novou vyhláškou alespoň nebudou zahrádkáři porušovat platné zákony tím, co stejně dosud více či méně provozovali. Šéf zahrádkářů souhlasí s tím, že ovocné stromy ve volné přírodě je třeba chránit.

Podle dosud platného znění vyhlášky není třeba žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem, pro stromy o obvodu kmene do 80 centimetrů nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 metrů čtverečních.

Zahrádkářská kolonie
Zahrádkářská kolonie