Bém: Pražská MHD se omezovat nebude

Praha - V Praze se letos nebude podle primátora Pavla Béma omezovat MHD. Zhoršení kvality veřejné dopravy v metropoli považuje za nepřijatelné. Pracovní návrhy počítaly s tím, že budou od 7. března zrušeny poslední spoje metra, tramvají i několik autobusů. Pražský dopravní podnik dostane letos na provoz 8 miliard korun, a dojde tak ke snížení jeho provozních výkonů o 5 procent. Veřejná doprava ale zůstane zachována na úrovni loňského roku. Podle ředitele pražského dopravního podniku Martina Dvořáka bude letos docházet k „přesunům kapacit“.

Podle Béma spoje zůstanou zachovány v nynější podobě, a cestující tak nepřijdou o první ranní ani poslední noční metro. „Pro hlavní město Prahu je naprosto nepřijatelné jakékoli snižování rozsahu a kvality městské hromadné dopravy. Nepřípustný je pro nás zásah do provozní doby metra i jakékoli omezení intervalů. Provoz metra i návazné autobusové dopravy bude zachován v dnešní podobě,“ uvedl Bém.

„Primátor pochopil, že tudy cesta nevede,“ řekl zástupce odborářů DP Praha Luboš Olejár. Úspory je třeba hledat ve zdvojených linkách a v přehodnocení všech outsourcingů, doplnil Olejár.

Video Vyjádření Pavla Béma ke změnám v MHD
video

Vyjádření Pavla Béma ke změnám v MHD

Vyjádření Pavla Béma ke změnám v MHD

8.2.2010, Pavel Bém ke změnám v pražské MHD

Telefonát Luboše Olejára

Martin Dvořák dodal, že jedinou letos chystanou změnou u autobusů bude „přesun kapacit“ u linek, které nejsou dostatečně vytíženy ve prospěch těch, které jsou přetížené. Veřejná doprava by podle Dvořáka měla být zachována na úrovni roku 2009.

Původní návrhy, které město sice neschválilo, ale byly projednávány s jednotlivými městskými částmi, vyvolaly vlnu kritiky. Změna se měla dotknout až 96 linek. V případě metra se zvažovalo omezení na začátku a konci provozu. Rozšířilo by se také období, kdy vlaky jezdí v intervalu deseti minut. Zrušena by byla i tramvajová linka 19, u tramvají číslo 7 a 11 by byl zaveden pásmový provoz. Desítky autobusů měly měnit trasu, dalších přes 20 linek mohlo být zrušeno.