Obce nestíhají stavět čističky, čekají je milionové pokuty

Liberec/Praha - Už jen měsíce zbývají obcím, které mají přes dva tisíce obyvatel, aby spustily vlastní čističku odpadních vod. Česko se k termínu prosinec 2010 zavázalo při vstupu do Evropské unie. Pokud některá z vesnic termín nesplní, můžou přijít milionové pokuty od Evropské komise. Podle ministerstva zemědělství má vážné problémy s dostavbou kanalizace pouze třináct obcí.

Hejnice mají na čističku odpadních vod napojeno 65 % obce. Evropské směrnice žádají 85 % odkanalizovaných objektů. Znamená to postavit stoku do pěti set domů v okrajové části za šedesát milionů korun do konce tohoto roku. V Hejnicích ale mají zatím jen projekt. „Náklady na jeden odkanalizovaný objekt můžou dosahovat částky až sto tisíc korun. Proto jsme do poslední chvíle váhali, jestli se nějak nezmění ta směrnice, nebo jestli k nám pokyn z ministerstva nebude vstřícnější. Toho jsme se bohužel nedočkali,“ uvádí se znepokojením starosta Hejnic Jiří Horák.   

Už je jisté, že se nová kanalizace do konce roku nestihne. Ze strany Evropské komise proto hrozí státu milionové sankce. Ty pak bude chtít ministerstvo po obci. „Sankce by byly uvaleny vůči státu a ten ve správním řízení může dát pokutu těm obcím, které nesplní ty nastavené podmínky,“ upozorňuje mluvčí ministerstva zemědělství Petr Vorlíček. 

Video Reportáže redaktorů ČT
video

Reportáže redaktorů ČT

Byl to ale stát, kdo vyjednal přístupové podmínky, tvrdí starosta Hejnic. Ministerstvo by proto mělo od pokutování obcí upustit. „Rozhodně by bylo ze strany státu slušné, kdyby to uhradil,“ domnívá se starosta Horák.

Pokuty za nesplnění termínu hrozí kromě Hejnic ještě dalším dvanácti obcím. Do konce roku musí podmínky směrnice o odpadních vodách splnit v Česku celkem šest set obcí. Ministerstvo se ještě pokusí vyjednat zmírnění sankcí. Evropská komise by tak například mohla přihlédnout k tomu, že se na projektech alespoň začalo pracovat.

Problémy s čističkami však mají i malé obce, které žádný termín netlačí. Například jediným výsledkem snahy Malého Března o čištění odpadních vod je nová nádrž na dešťovou vodu za pouhých tři sta korun. Dodavatel čističek totiž zkrachoval a připravil obec o čtyři miliony korun. Čištění odpadních vod teď obec na čas nechá jen na majitelích domků. 

Zubrnice s dvě stě třiceti obyvateli naopak chtějí už od začátku centrální čističku. Obcí, ve které je známý skanzen, projde totiž přes sezonu kolem pětadvaceti tisíc lidí. „Bereme to jako službu obyvatelům, chceme těm lidem pomoci,“ vysvětluje starosta obce Tomáš Perkner. 

Čistička pro Zubrnice má stát přes třicet milionů korun. Dva miliony na projekt už dal Ústecký kraj. „Podle našich propočtů by obec investici měla zvládnout jen s malým úvěrem,“ naznačuje starosta Perkner. V Zubrnicích přesto věří, že hlavní část nákladů pokryje dotace z některého evropského operačního programu. Když ji obec nezíská, chce stavět čističku po etapách. 

Jiný problém řeší v Dobřichovicích u Prahy. Kaly vypouštěné z čističky přímo v obci totiž už několik měsíců zamořují vodu v Berounce. Členové rybářského svazu přesto nedokázali přinutit jejího provozovatele, firmu Aquaconsult, aby splašky řádně odkaloval. Vzorky odebrané inspekcí životního prostředí a policií u výpusti do řeky přitom prokázaly několikanásobné překročení limitů znečištění. 

Zapáchající maso ryb ulovených až v Praze přinutilo rybáře, aby pátrali po znečišťovateli vody. Našli ho u Berounky v Dobřichovicích a Černošicích. Několik měsíců monitorovali obě dvě čističky dnem i nocí a odebírali vzorky. Podle rybářů provozovatel zařízení, firma Aquaconsult, do řeky vypouští denně několik kubíků kalů. „Slíbili, že to zítra odstraní,“ říká člen Českého rybářského svazu dolního toku Berounky Jan Hollý. „Po půl roce jsme případ nahlásili inspekci životního prostředí a policii,“ dodává člen Rybářské stráže dolního toku Berounky Václav Pěkný.  

Vedení firmy Aquaconsult ale jakékoliv znečištění řeky odmítá. Firma ve svém prohlášení upozorňuje, že kaly se v čistírně odpadních vod v Dobřichovicích lisují a vyvážejí na kompostárnu a do řeky se nevypouštějí. Město Dobřichovice, jako vlastník čističky, se přesto začalo provozem čističky zabývat a objednalo si tři nezávislé posudky. „Pokud se ukáže, že firma Aquaconsult není schopna zvládnout čistírnu odpadních vod, tak nevidím problém v tom, abychom hledali nového provozovatele,“ tvrdí starosta Dobřichovic Michael Pánek.      

Inspekce životního prostředí zatím zahájila správní řízení jen s čističkou v Dobřichovicích, na kontrolu zařízení v Černošicích se teprve chystá. „Za nedovolené vypouštění odpadních vod hrozí pokuta až deset milionů korun,“ varuje ředitelka České inspekce životního prostředí Eva Tylová. 

Prokázat provozovateli čističky vypouštění kalů je pro inspektory životního prostředí velmi složité. Současná legislativa jim totiž neumožňuje, aby vycházeli jen z jednoho odebraného vzorku, ale z průměru hodnot několika měření. A navíc novela vodního zákona, kterou nyní mají projednávat poslanci, počítá s menšími postihy. 

Zásadně změnit systém vyvážení odpadků chce zase Plzeň. Podle nové vyhlášky to bude pro lidi zajišťovat radnice. Dosud si to s nimi domlouvaly přímo firmy. Nový model má ale řadu odpůrců. Ti tvrdí, že tím zmizí konkurence a Plzeňané zaplatí víc. 

Plzeň se jednotnému systému svozu odpadů dlouho bránila. Ostatní velká města ho už několik let mají. „My dnes vlastně jednáme proti zákonu. Město je sice producentem odpadu, ale starají se o něj občané. Toto musíme uvést do souladu,“ přiznává plzeňský primátor Pavel Rödl.  

Zavedení jednotného systému politiky na radnici rozděluje. „To, co se pro občana změní, je, že nebude sjednávat dohodu s privátní firmou, ale poplatek bude platit městu,“ vysvětluje náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík. „Tímto opatřením ceny nakládání s odpady vzrostou a někdo to bude muset zaplatit. Platit to bude buď město z veřejného rozpočtu, nebo občané,“ kritizuje připravovaný systém náměstek plzeňského primátora Vladimír Duchek. „Kolik bude občan platit, bude záviset na vyhlášce, kterou bude schvalovat zastupitelstvo,“ upozorňuje primátor Rödl. „Myslím si, že město bude muset celý systém dotovat částkou kolem padesáti milionů korun, aby se ceny nezvýšily,“ odhaduje náměstek Duchek.   

Lidem přitom nezáleží na tom, která firma jim bude odpadky odvážet, ale chtějí, aby nový systém fungoval spolehlivě a popelnice nezdražily. Podle vedení radnice by nový systém měl začít fungovat začátkem příštího roku.