Česko trápí smog, úsporný režim přijala jen Energetika Třinec

Ostrava – Lidé v Moravskoslezském kraji ani dnes nemají lepší ovzduší. Meteorologové znovu potvrdili až šestinásobné překročení limitů polétavého prachu, tedy 50 mikrogramů na metr krychlový. Situace je tak dnes nejhorší za posledních šest dní, kdy v regionu panují špatné rozptylové podmínky. Pomohlo by, kdyby velké podniky a tradiční znečišťovatelé omezili výrobu, jak doporučuje smogová vyhláška. Platí od listopadu, sjednat úsporný režim se ale zatím podařilo u jediné firmy, a to dnes s Energetikou Třinec. Podle regulačního řádu bude muset společnost v případě nepříznivé smogové situace a vysokých koncentrací polétavého prachu v ovzduší naplňovat regulační opatření, která pozitivně ovlivní stav ovzduší.

Dosud nebylo možné za nepříznivé imisní situace velké zdroje znečištění jakýmkoliv způsobem regulovat, uvedl vedoucí oddělení ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostřední (ČIŽP) v Ostravě Radomír Štěrba. Největší znečišťovatelé v zemi jsou zahrnuti v ústředním regulačním řádu, který se v Moravskoslezském kraji vztahuje na osm závodů nebo provozů.

Regulační řád pro Energetiku Třinec inspekce schválila dnes. Nyní poběží patnáctidenní lhůta pro nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. „Všech osm znečišťovatelů bude mít regulační řády schváleny nejpozději do 4. března,“ uvedl Štěrba.

Video Reportáž Terezy Krásenské
video

Reportáž Terezy Krásenské

Reportáž Terezy Krásenské

10.02.

Eva Tylová, Miroslav Novák a Eva Schallerová v Událostech, komentářích

Reportáž Veroniky Kabátové

Znečišťovatelé v Moravskoslezském kraji, kteří podléhají regulaci polétavého prachu podle ústředního regulačního řádu:

  • Arcelor Mittal Ostrava závod 4 Energetika
  • Arcelor Mittal Ostrava závod 12 Vysoké pece
  • Dalkia Česká republika elektrárna Třebovice
  • Dalkia Česká republika Teplárna Karviná
  • ČEZ elektrárna Dětmarovice
  • ČEZ Energetika Vítkovice
  • Třinecké železárny výroba surového železa
  • Energetika Třinec provoz Teplárny

 Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Kromě osmi provozů zahrnutých v ústředním regulačním řádu v kraji existuje dalších více než 300 velkých zdrojů znečišťování ovzduší a na 2500 středních zdrojů. „Samozřejmě další velký podíl na znečištění ovzduší má doprava a lokální topeniště, které dosud žádné regulaci také nepodléhají,“ dodává Štěrba.

Starší lidé, nemocní a děti by se neměli pohybovat dlouho venku

Díky smogové vyhlášce může Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na základě nepříznivé imisní situace vyhlásit takzvaný signál regulace, který právě pro podniky zapsané v ústředním regulačním řádu znamená spuštění regulačních opatření.

V Moravskoslezském kraji dnes průměrné denní koncentrace polétavého prachu na některých místech dosahovaly téměř šestinásobku limitu, který je 50 mikrogramů na metr krychlový. Odpoledne se naměřené hodnoty pohybovaly v rozmezí od 185 až do 283 mikrogramů na metr krychlový. Vysoké koncentrace polétavého jsou však zaznamenány i mimo průmyslovou oblast.

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří dlouhodobě k nejhorším v republice. Obyvatelstvo je tak vystaveno zvýšené koncentraci znečišťujících látek, které mohou nepříznivě působit na zdraví. Mimo jiné snižují odolnost organismu proti virovým či bakteriálním infekcím. Proto by se neměli především starší lidé, nemocní a děti pohybovat dlouho venku.

Smog trápí i Olomoucký, Pardubický nebo Královéhradecký kraj

Zhoršené rozptylové podmínky trápí i obyvatele dalších míst Česka, například Olomoucký, Pardubický nebo Královéhradecký kraj, tradičně špatná situace je pak v Podkrušnohorské oblasti nebo v Praze. Od zítra by se měly rozptylové podmínky zlepšovat, začne totiž foukat silnější vítr.

Znečištěné ovzduší
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24