Řešení situace Romů přichází pomalu

Cheb/Most/Semily – Vládní agentura, která má pomáhat radnicím s řešením sociální situace mezi chudými Romy, rozšíří své působení z dosavadních třinácti na třiadvacet měst. Slibuje nasměrovat tam stamiliony korun z evropských strukturálních fondů. Na projekty, zaměřené na začlenění Romů do většinové společnosti to má být 750 milionů a na sociální služby jako azylové domy nebo klubovny pro mládež 550 milionů korun. Dvě stě milionů může Česká republika dostat ještě na platy asistentů a terénních pracovníků.

V Chebu, kde Agentura již téměř dva roky působí, zatím konkrétní výsledky příliš znát nejsou. Do seznamu vybraných lokalit se město dostalo především kvůli neutěšené situaci ve známém ghettu ve Wolkerově ulici. Od začátku roku 2008, kdy ho navštívila někdejší ministryně Džamila Stehlíková a poprvé mluvila o ustavení Agentury, tu změny k lepšímu opravdu vidět nejsou. Lidé z Wolkerky se propadli až na samé dno sociální sítě, mezi dospělými je tady téměř stoprocentní nezaměstnanost.

Bývalá ministryně Stehlíkové mluvila při své návštěvě, kdy tu představila vedení Agentury, o potřebě vyvést z tohoto prostředí rychle hlavně děti. Po dvou letech však zásadní pomoc je stále daleko. „Podařilo se dostat klíčové aktéry v Chebu dohromady za jeden stůl a aktivizovat je k přípravě společného strategického dokumentu. V současné době pracujeme zároveň na několika projektech, které vstoupí v účinnost během tohoto nebo začátkem příštího roku. To znamená, že můžeme tu situaci masivně měnit,“ prohlásil ředitel Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Martin Šimáček. Místostarosta Chebu Michal Pospíšil (ODS) doplnil: „Do září 2009 docházelo k nějakým schůzkám, nějaké intenzivnější výstupy z nich však nebyly. Výsledek by měl být prezentován na radě 4. března.“ Také předseda krajské organizace Romské občanské sdružení Ladislav Bílý ví své: „Pokud se něco připravuje pro Romy, musí to být v součinnosti s Romy. Na nás se zatím opravdu nikdo neobrátil, nevíme nic.“

Video Reportáž Zdeňka Soukupa, Ludvíka Jakuba a Milana Brunclíka
video

Reportáž Zdeňka Soukupa, Ludvíka Jakuba a Milana Brunclíka

Zkušenosti s agenturou jsou ve vybraných lokalitách různé. Očekávání někdy vycházejí především z nepochopení důvodů, pro které byla agentura založena. Podle jejích zástupců má k řešení problémů hlavně aktivizovat samosprávy a organizace přímo v místě. Tam však od ní samotné čekají konkrétní výsledky, tedy víc pracovních míst pro lidi ze sociálně vyloučených komunit, byty a také méně jevů, jako jsou gamblerství, drogová závislost, kriminalita, prostituce nebo záškoláctví dětí. Všichni vědí, že to nejde hned, v ghettech se už toho ale naslibovalo a vyzkoušelo tolik, že zde panuje určitá netrpělivost a také pochopitelná bezradnost.

V severočeském Mostě má agentura už přes dva roky na starosti zhruba 4000 Romů. Nikdo z romské komunity prý ale její pracovníky nikdy neviděl. “Je to na bázi analýz, průzkumů a výzkumů. S praktickým řešením konkrétních problémů to nemá vůbec co do činění,“ uvedla ředitelka Komunitního centra Chánov Iveta Millerová. Lokální konzultant pro města Most a Cheb Bronislav Podlaha z Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách vysvětlil: „Celý rok 2009 jsme v podstatě zasvětili strategickému plánování v Chebu a v Mostě.“ Iveta Millerová dodala: „Agentura se k Romům víceméně vůbec nedostane. Respektive, ani jsem nepostřehla, že by měla potřebu se tam dostat.“

S problémovou čtvrtí se potýkaly i Semily. Na pomoc vládní agentury však nedosáhly, a proto si musely poradit samy. Lokalita Kolonka byla kdysi výstavní čtvrtí domků pro dělníky textilek, dnes je zde vybydlené a z větší části opuštěné ghetto. Problémy tady vrcholily před dvěma lety. Několik domů obývalo asi 170 lidí, hlavně Romů, konflikty s kolemjdoucími a drobná kriminalita tu byly na denním pořádku, občas tu hořelo. Nyní město zavedlo přísný režim a situace se zlepšila. I semilská radnice však přiznává, že většina obyvatel ghetta se prostě jen odstěhovala do měst, která tak přísné podmínky nezavedla. A za dobré řešení to nepovažuje.

Protože se odjinud pomoci nedočkala, začala semilská radnice problémy v Kolonce řešit sama. „Pozitivní příklad, že by se někam nahrnuly bezpracné peníze a ty by vše vyřešily, jsme nenašli. Jsou to naši spoluobčané, chováme se k nim tedy ke všem ostatním,“ konstatuje starosta Semil Jan Farský (SLK). Neplatiče radnice vystěhovala, ostatním nabídla městský byt jinde. Především však začala část sociálních dávek vyplácet v poukázkách. „Oni vědí, že za poukázky nedostanou alkohol ani tabákové výrobky,“ potvrdila vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Semily Alena Housová a velitel Městské policie Semily Václav Baudys poukázal: „Po dlouhých úvahách jak tu situaci řešit, jsme tam nakonec nainstalovali kameru, která situaci hodně pomohla.“ V Kolonce nyní žije pouze několik rodin, stěžují si na stav domů, které město už neobsazuje. Jak naznačují, kdyby měli peníze, odejdou také.

Semily však bez problémů nejsou, ty se pouze přemístily do paneláku v Podmoklicích. Sem se stěhují sociálně nepřizpůsobiví lidé, i když tu platí vysoké nájemné. Dům je však soukromý a radnice s ním nic nepořídí.

/*json*/{"map":{"lat":50.077787,"lng":12.375782,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.077787,"lng":12.375782,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/