Adopce dětí z Haiti přijde až na půl milionu, většina jsou úplatky

Praha - O adopci dětí z Haiti roste zájem nejen ve světě, ale i v České republice. Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se denně hlásí několik rodin, které by si rády haitské sirotky osvojily. Adopce dětí z exotického a zeměpisně i kulturně vzdáleného Haiti jsou ale podle úřadu značně problematické. Celá operace je i poměrně finančně náročná. Ještě před katastrofou navíc trval na Haiti adopční proces do zahraničí dva roky. Instituce připouští, že je možné, aby některé rodiny s osvojením uspěly. Celý proces ale bude velmi náročný a rodiny ho musí zvládnout samy. Nicméně ani sama zpustošená země zatím netuší, kolik takových dětí po lednovém zemětřesení zůstalo. Na Haiti je také velkým problémem to, že ne všechny děti v místních sirotčincích jsou opravdovými sirotky.

Osvojení haitského dítěte může českou rodinu přijít až na půl milionu korun. Velká část peněz ale jde na úplatky haitských úředníků. „Když se najde ochotný žadatel, který je schopen investovat 500 tisíc korun, ať je investuje třeba na to, že se tam postaví nový dětský domov,“ domnívá se ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí Zdeněk Kapitán.

Ředitel Kapitán

„Máme i indicie, že je zkrátka vyžadována určitá částka, kterou lze nazvat jako jakési všimné nebo úplatek.“

Video Události, komentáře o adopci ze zahraničí
video

Události, komentáře o adopci ze zahraničí

Události, komentáře o adopci ze zahraničí

UK - 18.02.10

Reportáž J. Szászové a B. Telferové

Reportáž Mária Kubaše

V zemi navíc podle úřadu nejsou dodržována mezinárodní pravidla pro přeshraniční adopce. Haiti totiž nepodepsalo Haagskou úmluvu, která mezinárodní osvojení upravuje. Nová rodina tak nemusí mít žádné informace o zdravotním stavu dítěte nebo o jeho rodině. Psychologové navíc upozorňují, že pro dítě je důležité zůstat s vlastní kulturou. Nicméně v zájmu dítěte může podle psychologů být lepší, když má někde své pevné zázemí, než aby žilo v těch podmínkách, které jsou a nejspíš i nadále budou velmi komplikované.

V sirotčincích vyrůstají děti, které mají rodiče

Často se také stává, že údajný sirotek má ve své původní vlasti rodinu. Rodiče ale dítě kvůli špatné ekonomické situaci umístí do sirotčince. Lidé, kteří by Haiti chtěli pomoci, by tak měli raději podporovat humanitární organizace, aby se díky nim mohli o své děti postarat sami Haiťané.

Šimon Pánek

„Vzhledem k mnohočetnosti rodin se může stát, že část dětí rodiče odloží buď k bohatým příbuzným do města, nebo třeba do sirotčinců. Takže pokud jde o adopce, tak by se mělo postupovat velmi obezřetně.“


Češi zatím jen prostřednictvím dárcovských zpráv DMS vybrali skoro 16 milionů korun. Nově se dá karibské zemi pomoci také v internetové aukci prohaiti.cz, kde se draží věci, které věnovalo přes sto osobností. Mezi nimi nechybí unikátní syntetizátor z dílny Ivana Mládka nebo kopačky Pavla Nedvěda a více než 160 dalších předmětů. Veřejnost bude moci dražit dary až do 12. března. Dnes dělá součet všech nejvyšších příklepů více než 111 tisíc korun. Projekt prohaiti.cz se spojil s charitativní organizací Adra, která chce pomáhat přímo na postiženém ostrově. 

Kromě dobročinné aukce mohou diváci stále posílat dárcovské smsky na účet Člověka v tísni, Charity České republiky a Adry.