Obce na Beskydsku jsou proti případné těžbě uhlí ve Frenštátu

Frenštát pod Radhoštěm - Téměř čtyři desítky obcí v Moravskoslezském a Zlínském kraji nesouhlasí s případnou těžbou černého uhlí ve Frenštátu pod Radhoštěm. Ministrovi životního prostředí Janu Dusíkovi, který dnes Frenštát navštívil, předaly usnesení. Požadují, aby bylo ložisko Frenštát vyřazeno z návrhu aktualizované státní energetické koncepce z roku 2009.

Zastupitelstvům 36 obcí z Beskydska vadí, že by koncepce umožnila dokončit průzkumné práce v lokalitě Frenštát, kde se zásoby koksovatelného uhlí odhadují na nejméně 100 let. „Ložisko je prozkoumáno vrty a dvěma těžními jámami. Další průzkumné práce by se prováděly průzkumnou ražbou, což pro Beskydy znamená faktické zahájení hornické činnosti,“ uvádějí obce v usnesení.

Zároveň nesouhlasí s tím, že by měla o činnostech v lokalitě rozhodovat především těžební společnost, tedy OKD. „Stát jako majitel nerostného bohatství by neměl takto zásadní rozhodnutí o svém majetku nechávat na soukromé společnosti. Prakticky tím ztrácí možnost rozhodovat o svých strategických zásobách a také oslabuje rozhodovací roli místních samospráv a občanů,“ shodla se zastupitelstva obcí.

Video Vstup Ivy Bartoňové
video

Vstup Ivy Bartoňové