Volební kandidátky je možné podat do 23. března

Praha – Politické strany a hnutí, které jsou registrované na ministerstvu vnitra, mohou podávat kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny do úterý 23. března 2010 16:00 na příslušný krajský úřad (v Praze Magistrát hl. m. Prahy). Kandidátky se musí podat nejpozději 66 dnů před dnem voleb. Ty prezident Václav Klaus vyhlásil na 28. a 29. května.

Krajský úřad pak má týden na přezkum kandidátních listin. Pokud zjistí nedostatky, nejpozději do 31. března vyzve kandidující subjekty k nápravě. Závady musí být odstraněny do 8. dubna. Den poté, 9. dubna 2010, rozhodne úřad o registraci kandidátní listiny. Politické strany či hnutí mají možnost do dvou dnů od doručení rozhodnutí úřadu podat protest u soudu, a to jak proti odmítnutí kandidátní listiny, tak proti vyškrtnutí kandidáta, ale i proti provedení registrace jiné strany.

Kandidující strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb (tj. od 12. května 2010 do 26. května 2010) vyhrazeno v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin bezplatně poskytnutého vysílacího času.

Tři dny před volbami až do ukončení sčítání hlasů (tj. od 25. května 2010 do 29. května 2010) nesmějí být zveřejňovány volební průzkumy. Ve dnech voleb je pak zakázána jakákoliv volební agitace v objektech, v nichž jsou umístěny volební místnosti, a v jejich bezprostředním okolí.