Objev vědců: Ryba se zrcátky pod očima

Londýn - Párem jakýchsi zrcátek u očí se pyšní jistá ryba, která jimi zachycuje světelné záblesky odzdola. Používá je vlastně jako čočky, s jejichž pomocí sleduje hloubky temného oceánu.

Tichomořská ryba je známa už 120 let, živý exemplář se však dlouho nepodařilo ulovit. Teprve v loňském roce vědci jednu chytili v Tichém oceánu. Následné testy potvrdily, že ryba tato je jediným známým obratlovcem, který si vyvinul zrcátka k zachycování světla do očí.

„Za téměř 500 milionů let vývoje obratlovců, během nichž žilo a vymřelo mnoho tisíc druhů, je toto jediný známý druh, jenž vyřešil zásadní optický problém, s nímž se potýkají všechny oči - jak vytvořit obraz s použitím zrcadla,“ říká profesor Julian Partridge z Bristolské univerzity, jenž vedl výzkum.

Ryba patří do čeledi strašíkovitých, zvláštních hlubokomořských ryb, které obývají vody tropického pásma až mírného pásu v Atlantickém, Tichém a Indickém oceánu.

Vzácný exemplář strašíka hnědorypého (Dolichopteryx longipes) ulovil loni profesor Hans-Joachim Wagner z univerzity v Tübingenu ve vodách u souostroví Tonga mezi Novým Zélandem a Samoou.

Na první pohled to vypadá, jako kdyby ryba měla čtyři oči, ale technicky má jen dvě, z nichž každé se rozštěpilo do dvou propojených částí. Strašík potřebuje jednu polovinu k zaměření nahoru, k zachycení chabých záblesků světla z mořské hladiny tisíc metrů nad ním.

Druhá polovina, která připomíná hrbolek po straně rybí hlavy, směřuje dolů. „Rybě to musí dávat velkou výhodu v hlubokém moři, kde schopnost zachytit i ten nejslabší a nejkratší záblesk může představovat rozdíl mezi tím, jestli se ryba nají nebo bude snědena,“ poznamenal profesor.

Vydáno pod