Kvůli kůrovci obvinili na Slovensku dva exministry

Bratislava - Slovenská prokuratura obvinila dva bývalé ministry životního prostředí z toho, že nepovolením těžby kalamitního dřeva ve Vysokých Tatrách přispěli k rozšíření kůrovce. László Miklós a jeho nástupce v čele ministerstva životního prostředí Jaroslav Izák jsou obviněni z ohrožení a poškození životního prostředí. Oba podali vůči stíhání stížnost, Miklós označil postup prokuratury za absurdní.

Těžba dřeva v přísně chráněných lokalitách v Tatranském národním parku vyvolala konflikt mezi ochranáři a lesníky po větrné smršti z roku 2004. Zatímco lesníci chtěli odvézt popadané stromy, ekologové tvrdili, že si příroda se škodlivým hmyzem poradí sama. Slovenští aktivisté před pěti lety spolu s českými kolegy přímo ve dvou tatranských dolinách bránili lesníkům v práci. Spory ekologů a lesníků skončily poté, co ministerstvo životního prostředí výjimku na těžbu na území s nejvyšším stupněm ochrany neudělilo.

Obvinění prokuratury:

„Z výsledků zkoumání vyplynulo, že aktivní přístup k ochraně lesa, tedy těžba poškozených porostů a zabránění přemnožení podkorního hmyzu, je vhodnější než pasivní přístup, tedy ponechání poškozeného lesa.“

Miklós, který byl naposledy ministrem v letech 2002 až 2006, označil obvinění za nekompetentní. Právě ponecháním přírody přirozenému vývoji podle něj vyroste v Tiché a Kôprové dolině přirozený les. Exministr prokuratuře také vyčetl, že při rozhodování vycházela pouze ze dvou posudků vypracovaných lesníky, kteří mají podle něj zájem na těžbě a zužitkování dřeva. Znalecký posudek odhadl ekonomické škody způsobené kůrovcem na deset milionů eur (248 milionů korun) a škody způsobené na životním prostředí na tři miliony eur (více než 74 milionů Kč).