O funkci rektora Masarykovy univerzity se uchází pět kandidátů

Brno - Na post rektora Masarykovy univerzity kandiduje pět osobností školy. Současný rektor Petr Fiala končí ve své funkci 31. srpna 2011. Fiala stojí v čele školy od dubna 2004, znovu se o post ucházet nemůže. Jméno nového rektora by mohlo být známé už 18. dubna, kdy zasedne Akademický senát univerzity.

Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním akademický senát univerzity, který má celkem 46 členů, z toho 18 studentů. Pro zvolení kandidáta musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech senátorů a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů senátu. Zvoleného kandidáta na rektora do funkce jmenuje prezident České republiky.

Univerzita dnes zvěřejnila seznam navržených kandidátů.

Objevilo se v něm pět jmen - Mikuláš Bek z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Petr Dvořák, ředitel Centra pro výzkum toxických látek v prostředí při Přírodovědecké fakultě Ivan Holoubek, současný kvestor školy Ladislav Janíček a děkan Fakulty informatiky Jiří Zlatuška.

Volební období stávajícího rektora, politologa Petra Fialy, končí 31. srpna 2011. „Protože jde již o jeho druhé volební období po sobě, nemůže se už podle zákona o vysokých školách o funkci ucházet znovu,“ potvrdila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. „Z navržených osobností bude Akademický senát Masarykovy univerzity rektora vybírat na svém zasedání v aule na Právnické fakultě 18. dubna 2011,“ doplnila.

O post rektora se uchází pět osobností školy

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (46 let) Ve vedení Masarykovy univerzity zastává funkci prorektora pro strategii a vnější vztahy. Působí v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU, který vedl v letech 1999−2004. Ve své vědecké práci se zaměřuje na hudební sociologii a dějiny hudby 20. století.

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (55 let) Ve vedení Lékařské fakulty MU zastává funkci proděkana pro výzkum. Je přednostou Biologického ústavu Lékařské fakulty MU. Ve své vědecké práci se věnuje biologické podstatě kmenových buněk či vývoji postupů pro použití kmenových buněk v buněčných terapiích.

prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (59 let) Je ředitelem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí při Přírodovědecké fakultě MU. Ve své profesní kariéře se zaměřuje mj. na působení chemických látek v životním prostředí či hodnocení rizik, která tyto látky způsobují.

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA. (46 let) Ve vedení Masarykovy univerzity zastává funkci kvestora. Učí na Právnické fakultě MU a také na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ve své odborné činnosti se soustředí na strategické řízení, marketing, organizační rozvoj a rozvoj lidských zdrojů. Koordinoval řadu mezinárodních projektů v oblasti rozvoje vysokoškolského vzdělávání a řízení kvality ve vzdělávání.

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (53 let) Je děkanem Fakulty informatiky MU, kterou v 90. letech zakládal. Zabývá se společenskými dopady informatiky, počítačovou sazbou, matematickou logikou nebo logickým programováním. Je členem odborné skupiny organizující Akademická fóra. Jako rektor MU působil již v letech 1998−2004.

  • Mikuláš Bek zdroj: www.muni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2324/232359.jpg
  • Petr Dvořák zdroj: www.muni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2324/232358.jpg
  • profesor Ivan Holoubek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1345/134418.jpg
  • Ladislav Janíček zdroj: www.muni.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2324/232360.jpg
  • Jiří Zlatuška autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/392/39131.jpg