Ze stovky testovaných internetových obchodů plně uspěly jen tři

Praha – Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) ve svém každoročním testu porovnávalo kvalitu informací poskytovaných provozovateli internetových obchodů. Především zákonným informačním povinnostem dostála většina obchodů, všem zkoumaným kritériím ale vyhověly jen tři. Největší rezervy mají jejich webové portály v poskytování informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Mnoho pochybení už prodejci na popud sdružení odstranili.

Všechny požadavky a kritéria, které SOS prověřovalo, splnily pouze internetové obchody www.aaamobil.cz, www.abcsport.cz a www.eleshop.cz. U ostatních zaznamenalo sdružení nedostatky.

Dle zástupců SOS je zákazník v případě nákupu přes internet odkázán zejména na informace poskytnuté obchodníkem. Zákon o ochraně spotřebitele ukládá prodávajícímu povinnost řádně informovat kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady i o poměrně nové možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Testována byla také některá ustanovení občanského zákoníku, jak je jednotliví prodejci plní.

Sdružení vybralo sto obchodů z deseti různých kategorií podle nabízeného zboží. Nastavilo pět kritérií s ohledem na nejčastější problémy a stížnosti spotřebitelů. Výsledky jsou tradičně uspokojivé, úspěšné plnění kritérií se týká přibližně dvou ze tří obchodů. Výjimkou je plnění informační povinnosti o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou. Tady uspěl jen každý desátý. „Když zjistíme pochybení, nejprve vyzveme subjekty k nápravě, nestane-li se tak, můžeme vznést podněty k řízení České obchodní inspekci,“ uvedla mluvčí SOS Ivana Picková.

Obecně nejlepších výsledků dosáhly sportovní obchody, nejvíce v plnění podmínek zaostávají obchodníci s elektrem a PC. Do testu ovšem nebyly zahrnuty obchody, které SOS certifikuje a které plní všechny uvedené podmínky.

„Máme zkušenost, že větší množství poskytovaných informací je vyváženo cenou, tedy dražším zbožím,“ všiml si organizátor průzkumu Jan Šulc. „Pozitivní je, že řada obchodů po seznámení s výsledky pochybení napravila,“ dodal.