Kalousek navrhuje jedinou superdaň: 40 procent

Praha - Ministerstvo financí představilo plán na převratné zjednodušení daňového systému. Nový model chce nejdřív nechat projít veřejnou diskusí a teprve potom jej předloží vládě. Největším průlomem je spojení daní a sociálního pojištění do jediné daně. Tento model v Evropě uplatňuje pouze Dánsko.

Nová „superdaň“ by se počítala z hrubé mzdy včetně povinných odvodů pojistného placených firmou. Pokud by lidé platili státu na daních a pojistném stejnou sumu jako dosud, superdaň by dosahovala 40,2 procenta. „Daňovým poplatníkům i úředníkům to výrazně zjednoduší život. Daně budou přehlednější a srozumitelnější. Sociální pojištění není ničím jiným než důchodovou daní,“ sdělil médiím ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministr zatím není rozhodnut, zda do plánu zjednodušení zařadí i povinné odvody zdravotního pojištění. To totiž člověk na rozdíl o pojištění sociálního a samotných daní neplatí státu, ale zdravotní pojišťovně, kterou si může vybrat. Pokud nakonec bude do superdaně započteno, dosáhne daň až 50,2 procenta.

Ministerstvo počítá i s méně převratnou variantou. Současná daň i pojistné zůstanou, ale budou se platit na jednom úřadě. Ten vznikne spojením České správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů.

Kromě reformy daně z příjmu navrhuje ministerstvo i další změny. Mezi nimi například zrušení dědické a darovací daně, seškrtání seznamu daňových výjimek nebo zavedení zdanění zisků z investic do cenných papírů pro fyzické osoby.

Daňová reforma je součástí druhé etapy změn ve veřejných financích. První fáze přinesla daňovým poplatníkům takzvanou superhrubou mzdu, tedy mzdu včetně sociálního a zdravotního pojištění, a jednotné daně z příjmu ve výši 15 procent.

Pokud by ministersterstvo svůj záměr prosadilo, jednalo by se o zřejmě nejhlubší daňovou reformu od roku 1993. V současnosti patří výběr daní v Česku mezi nejdražší v Evropě. Vybrat stokorunu přijde stát na více než dvě koruny.