Chalupa chce zjednodušit ekologickou legislativu

Praha - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa prezentoval vládě plány na změny ekologické legislativy, jenž mají ušetřit firmám až 8,7 miliardy korun ročně. Mezi jeho cíle patří například úprava posuzování plánů staveb procesem EIA a některých pravidel pro odpadové hospodářství. Zejména malým obchodníkům má odpadnout povinnost nabízet určitý podíl nápojů ve vratných lahvích. Všechny návrhy musí ministerstvo vtělit do podoby novel zákonů, které pak poputují k poslancům.

Chalupa hodlá rovněž prosadit převod řízení procesu posuzování záměrů ovlivňujících životní prostředí z úřadů ochrany přírody na stavební úřady, které by zároveň vedly s investorem územní řízení. Současně chce ministr přehodnotit, zda se má veřejnost účastnit správních řízení. Pravidla jejich účasti mají být upravena tak, aby ochrana přírody nebyla zneužívána k obstrukcím různých procesů.

Ministerské návrhy si kladou za cíl posílit konkurenceschopnost a rozvoj podnikání v Česku. K posouzení je už dostala i meziresortní pracovní komise, jak doplnil Chalupa: „Čtyřiadvacet podnětů už bylo splněno - 18 z nich naplnila novela zákona o vodách a novela zákona o odpadech. Její součástí je i navrhované zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství pro některé původce odpadů. Jen toto snížení administrativní zátěže by ušetřilo 62 milionů korun.“

Brífink po jednání vlády (zdroj: ČT24)

Přitom ještě celkem 61 podnětů čeká na svou realizaci. Podle ministerstva bude uvedení všech navržených opatření do praxe znamenat pro podnikatelskou sféru roční úsporu ve výši až 8,7 miliardy korun.

Vydáno pod