Anketa ČSSD: O radaru musí rozhodnout referendum

Praha - Vnitrostranická anketa týkající se umístění radaru v České republice a také hlasování sociálních demokratů, pokud dojde na rozhodování o této otázce v parlamentu, dnes skončila. Konečné výsledky budou podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka k dispozici až 16. dubna. Podle předběžných údajů se 95 procent sociálnědemokratických základních organizací jednoznačně vyjádřilo proti radaru a k požadavku celorepublikového referenda. Stejný počet organizací si také podle ústředního volebního manažera ČSSD Jaroslava Tvrdíka přeje, aby v případě, že o radaru bude rozhodovat parlament, sociálnědemokratičtí zákonodárci hlasovali jednotně.

Ve dvou vnitrostranických diskusích, které se konaly v okresních a krajských organizacích, se proti umístění radarové základny v Brdech vyslovilo téměř 90 procent straníků, uvedl Paroubek. Ani anketa o radaru nebyla vypsána poprvé. K jejímu opakování se zákonodárci rozhodli proto, že celková situace se po bukurešťském summitu změnila. Pořád ale zůstává požadavek referenda.

Premiér Topolánek po summitu NATO jasně řekl, že jakýkoliv systém bude součástí aliance. „Podle mě je to usnesení velice gumové a vágní. To, co konstatuje, nejsou žádné novinky a není zde nikde řečeno, že aliance se zavazuje budovat speciální systém protiraketové obrany proti raketám dlouhého doletu,“ řekl ve Studiu ČT24 Zaorálek.

Tři otázky pro ČSSD

Anketa obsahuje tři dotazy, které stranické vedení položilo základním organizacím už při anketě minulé. První dva měly zjistit, zda členové souhlasí s umístěním radarové základny USA na území ČR a zda by o ní měli rozhodnout občané v referendu, jehož výsledek by byl závazný pro vládu i parlament. „Myslíte si, že pokud bude o umístění radarové základny USA na území ČR rozhodovat Parlament ČR, měli by v této otázce poslanci a senátoři zvolení za ČSSD hlasovat jednotně v souladu s většinovým stanoviskem ČSSD?“ je otázka třetí.

Třetí otázkou dají podle místopředsedy Milana Urbana členové najevo, jak velkou prioritou pro ně otázka amerického radaru je, a zákonodárci by toto zjištění měli respektovat. Jeho místopředsednický kolega Zdeněk Škromach ale otázku považuje za zbytečnou, protože poslanci jsou podle něj tak jako tak vázáni stranickým programem a usneseními.

Vydáno pod