Dopravní superstrategie se v Moravskoslezském kraji dočkala jen kritiky

Opavsko - Moravskoslezský kraj kritizuje superstrategii ministerstva dopravy. Tento dokument přináší mimo jiné seznam staveb do roku 2025. Podle zástupců kraje tam ale mnohé důležité stavby vůbec nejsou zařazeny nebo u nich chybí termíny začátku stavebních prací. Ministerstvo dopravy to vysvětluje nedostatkem peněz a tím, že podoba dokumentu ještě není definitivní.

Obchvat Opavy a Krnova – stavby, na které hlavně obyvatelé těchto měst dlouho čekají. Pozemky už stát vykoupil. Investoval do toho nemálo peněz. Kdy se ale začne stavět, dopravní strategie neuvádí. Zástupci kraje poukazují na to, že ve stejném dokumentu přitom ministertvo dopravy píše, že právě na stavby silničních obchvatů klade důraz. „Jak Opava, tak Krnov trpí akutním převisem dopravy, hluku a emisí a my potřebujeme odvést tranzitní dopravu z center obou měst,“ tvrdí tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Martin Dostál.

„Superstrategie uznává potřebnost těchto staveb a počítá s tím, že by do roku 2025 měly stát. Stát i kraje se na jejich prioritě shodly, nicméně v tuto chvíli neumíme říct, z jakých peněz a v jakém časovém horizontu budou postaveny,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. Obchvat Karviné je na tom ještě hůře. Dopravní superstrategie ho zcela opomíjí. Další důležité stavby, jako je například nový tah mezi Opavou a Ostravou, ministerstvo oddálilo.

„My jsme poslali oficiální připomínky, že s tímto dokumentem nesouhlasíme. Stejně jako Moravskoslezský kraj postupují i jiné kraje, komise dopravy Asociace krajů jako celek odmítla,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. „Máme na to půl roku, než ten dokument bude uzavřen. Teprve potom se finální zpráva předá vládě ke schválení, takže v tuto chvíli je stále ještě prostor s tímto dokumentem dále pracovat,“ dodává mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský. Moravskoslezský kraj spoléhá na to, že dopravní superstrategii odmítne hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Ten ji totiž může vrátit ministerstvu dopravy k přepracování.

Vydáno pod