AVÍZO: Na slovíčko s vědcem o důkazech a kriminalistice

Cyklus neformálních diskusních večerů, který pořádají studenti Univerzity Pardubice, pokračuje dalším setkáním v úterý 3. března, zve opět Kavárna Universitas na slovíčko s vědcem. Vzduchem budou létat důkazy. Kavárnu totiž navštíví kriminalistická znalkyně.

„Březnovou kavárnu obtěžkáme důkazy a jejich hledáním. Dokazování je totiž jednou ze základních a zcela univerzálních složek lidského myšlení. Vstupuje do každé oblasti života – od vědeckého bádání až po ty nejosobnější záležitosti. A právě tíhu dokazování nám objasní kriminalistická znalkyně a odbornice Mgr. Halina Šimková. Svou přednášku nazvala Pravda, pravděpodobnost a spravedlnost,“ přibližuje téma březnové Kavárny Universitas její moderátorka a spoluorganizátorka Bc. Kateřina Šraitrová.

Dokazování nemá totiž své místo jen v právním prostředí, kde pod pojmem důkaz rozumíme takový prostředek, kterým lze zjistit stav věcí. Také náš mozek užívá několik typů dokazovacích postupů, které v různých situacích poskytují někdy relevantní, jindy třeba zcela zavádějící závěry. Existuje však ještě tzv. vědecký důkaz. Ten na pole kriminalistiky s sebou přinesly exaktní vědy. A s ním i zcela novou problematiku hodnocení jeho váhy.

Univerzitní vědecká kavárna v Pardubicích
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

„Dozvíme se třeba, jak je tedy důkaz vůbec konstruován. Proč při práci s ním není dobré spoléhat na intuici nebo na zkušenost. A jak je možné, že na základě identického výsledku zkoumání je jeden spravedlivě odsouzen a druhý spravedlivě omilostněn? To a mnohé další objasní náš host,“ doplnila k pozvánce na setkání Šraitrová.

Mgr. Halina Šimková vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 působí na Kriminalistickém ústavu Praha jako kriminalistická znalkyně v oboru DNA analýzy. Přednáší forenzní genetiku na PřF UK a na Univerzitě Pardubice. Je místopředsedkyní Československé společnosti pro forenzní genetiku. Dlouhodobě se věnuje problematice stanovení váhy vědeckého důkazu aplikací inferenční logiky.

Klub 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) – úterý 3. března 2015 v 19 hodin. Vstup je volný.