V Muzeu Boskovicka se představuje výstava „Boskovický poklad“

V Muzeu Boskovicka začala v pátek 13. února putovní výstava „Boskovický poklad“. Představuje mince z lokality Zlatník a láká zájemce z řad laické i odborné veřejnosti. 

Výstavu otevřela ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Vyzdvihla spolupráci s Moravským zemským muzeem a přiblížila okolnosti zapůjčení této putovní výstavy. Dále zmínila: „Nález byl učiněn v roce 2010, do Moravského zemského muzea byl předán ke konci roku 2013, za necelý rok byl ošetřen a připraven k expozici, což je zcela ojedinělé.“

Vedoucí numismatického oddělení Moravského zemského muzea Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D., uvedla: „Celá věc je mediálně známá, poklad byl nelegálně rozprodán. Pokud by se zachoval vcelku, jednalo by se o největší moravský depot z období třicetileté války.“

Putovní výstava Boskovický poklad
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Stříbrné mince o hmotnosti cca 6 kilogramů byly uloženy uvnitř nažloutlé, zelenou barvou glazované keramické nádoby, jež celé expozici vévodí v prosklené vitríně uprostřed místnosti. Zbylo z něj asi 1,6 kilogramu. Poklad obsahoval ražby z období od druhé poloviny čtrnáctého století po čtyřicátá léta století sedmnáctého. Je unikátní časovým rozsahem a mincemi z Polska, Uherska, Rakouska, Salzburgu a dalších zemí. Nejstarší kousky jsou z doby panování Karla IV. Doplňkem pozoruhodné výstavy jsou panely o tehdejších moravských platidlech a jejich hodnotě.

Mgr. Dagmar Hamalová poté poděkovala pracovníkům Muzea Boskovicka za přípravu výstavy, jmenovitě archeoložce Mgr. Zuzaně Jarůškové, a připomenula doprovodné besedy: „První povede zde přítomná Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D., 19. února, další proběhne 26. února - ta bude věnovaná povrchové prospekci na Malé Hané, pohovoří PhDr. David Vích – archeolog Regionálního muzea Vysoké Mýto. Cyklus besed uzavře setkání 5. března Současné vyhlídky detektorové prospekce na Moravě včetně ukázek k tématu.“

Poté se při drobném občerstvení rozvinula široká beseda všech zúčastněných k vystaveným exponátům. Bylo opravdu co obdivovat, vitríny s vzácným obsahem byly v neustálém obležení.

Putovní výstava „Boskovický poklad“ bude ke zhlédnutí v Muzeu Boskovicka do 26. dubna 2015.