Setkání lounských rodáků v Praze

Ve středu 11. února se v Praze uskutečnilo další pravidelné setkání Spolku rodáků a přátel města Loun. Tentokrát byl hostem starosta Loun Radovan Šabata, který s sebou přivezl i bývalou místostarostku Editu Hořejší a kronikáře města Ladislava Bábu (jinak též autora této zprávy). Rodáci byli seznámeni s událostmi loňského roku v Lounech, a to nejen slovem, ale i prezentací fotografií.   

V následné besedě se rodáci například zajímali o další rozšíření komunikace R7, chtěli vědět, jestli se uvažuje o dalším využití pramene Luna a jaká je současná situace ve zdravotní péči. Padla i otázka na nyní zavřenou Galerii Benedikta Rejta. Dalším tématem byla také činnost nově opraveného kulturního domu Zastávka. Milé bylo i vzpomínání některých členů spolku na život v Lounech. A vzpomnělo se i na náhle zesnulého bývalého předsedu spolku - doc. Vladimír Valter zemřel dne 17. ledna 2015 ve věku 90 let.