Masopustní průvod v Žatci

Základní umělecká škola a Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci společně uspořádaly v pondělí dne 9. 2. 2015 masopustní průvod. Veselý průvod masek za doprovodu kapely prošel vrchní částí města. Při zastávkách krojovaní účastníci, jakož i četné roztodivné kreatury neznámého původu obveselovali kolemjdoucí.

Cílem průvodu byla zahrada Regionálního muzea K. A. Polánka, kde masopustní průvod vyvrcholil pestrým tanečním vystoupením zúčastněných.

Video Masopustní průvod v Žatci
video

Masopustní průvod v Žatci