Fakulta elektrotechniky a informatiky v Pardubicích se představila středoškolákům

Na první a druhou středu v únoru připravili akademičtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice speciálně pro středoškoláky dvě odborné exkurze. Při nich se měli a ještě budou mít možnost vypravit do specializovaných odborných laboratoří a seznámit se s vědecko-výzkumnou činností fakulty. 

První exkurze na Fakultě elektrotechniky a informatiky se konala ve středu 4. února, další proběhne ve středu 11. února 2015.

Možnost podívat se na fakultu mimo určené dny a především do jejích speciálních odborných laboratoří mají studenti čtvrtých ročníků Střední průmyslové školy elektrotechnické a Vyšší odborné školy Pardubice. Na fakultě strávili celé dopoledne, během něhož se detailně seznámili s dvanácti specializovanými laboratořemi katedry elektrotechniky. Kromě toho nakoukli i do dalších výzkumných laboratoří zaměřených na řízení procesů a IT a nechyběl ani kompletní přehled nabídky studijních oborů.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Studenti se podívali a podívají do laboratoří a uvidí, jak funguje nejrůznější laboratorní vybavení. „Připravili jsme pro ně také vzorové úlohy, které realizujeme a řešíme s našimi studenty během studia oboru Komunikační a mikroprocesorová technika a také navazujících oborů. Zaměříme se při tom na úlohy věnované využití rádiových a obrazových signálů,“ popsal program jednodenní exkurze vedoucí katedry elektrotechniky a jeden z organizátorů exkurzí Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Zástupci katedry seznámili a seznámí středoškoláky také s vědecko-výzkumnou činností katedry. V posledních letech se orientuje především na metody zpracování signálu, návrh lokalizačních systémů, zabezpečovací systémy pro různé druhy dopravy, rádiové systémy přenosu dat nebo zpracování obrazu. Kromě toho se studenti mohou akademických pracovníků zeptat na vše, co je nejen ohledně studia, ale i budoucího uplatnění zajímá.