Výstava o italských uprchlících na Blanensku a Boskovicku

Výstavní prostory Muzea Boskovicka ožily v pondělí 2. února 2015 novou výstavou, která návštěvníky vrací o celé století zpět do doby 1. světové války mezi italské uprchlíky na našem území. Výstava, která bude otevřena do 1. března, se jmenuje Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915–1919.

Vernisáž zahájila ředitelka muze Mgr. Dagmar Hamalová a představila hosty. Místostarostku Boskovic a zastupitelku JmK Ing. Jaromíru Vítkovou, poslance parlamentu a předsedu Poslaneckého klubu KDU-ČSL a pedagoga Mgr. Jiřího Miholu, PhD. Autory výstavy - badatelku historie a též zastupitelku JmK Ivanu Bojdovou, spoluautorku doprovodné publikace Evu Šebkovou a Karla Šebka.

Výstavu uvedla Ing. Jaromíra Vítková, připomněla, že: „Kniha představuje dosud nezveřejněná fakta o první světové válce, jsou v ní zajímavé postřehy z regionu Boskovicka, okresu Blansko a jižní Moravy.“ Poděkovala autorům za umístění výstavy v Boskovicích.

Karel Šebek seznámil s historií vzniku výstavy a doprovodné publikace: „Myšlenka vznikla před časem po vydání malé brožury na toto téma, jež se setkala u odborné i laické veřejnosti s velkým ohlasem. Oslovili jsme města a obce a i díky jejich finanční pomoci jsme mohli plán realizovat.“ 

„Materiály jsme získali z obecních a školních kronik, Státního archivu Blansko, Moravského zemského archivu Brno a Městské knihovny Blansko,“ uvedl dále Karel Šebek a doplnil, že spoustu materiálů přinesli i sami občané: „Pokud i vy doma něco najdete, budeme za to rádi,“ zakončil.

Ivana Bojdová připomenula vznik a historii první světové války. Vláda Rakouska-Uherska se snažila své obyvatelstvo – Italy z jižních svahů Alp, Chorvaty, lidi z Haliče a Bukoviny – přemístit mimo místa bojů. Italové byli odsunuti do táborů na jih Čech a Moravy, též do hejtmanství Boskovicko. Zmínky jsou v archivech Uherskohradišťska, Zlínska, Vyškovska, Znojemska, Žďáru. Uprchlíci (ženy, děti a starci) zde našli zaměstnání, chodili do zdejších škol.

Eva Šebková přednesla několik citátů z knihy na téma, jak zasáhla vojna do života prostých lidí: „Od května 1915 se zavedly bezmasé dny a potravinové lístky. Do této složité doby počali přicházet uprchlíci. Celé rodiny, o něž se museli domácí starat. Všechny spojila touha přežít válečnou dobu.“

Karel Šebek přečetl úryvek z bořitovské kroniky: „Přijelo pět rodin z Tyrol. Děti chodily do školy v Rájci, kde působila italská učitelka, též vystěhovalec. Učily se česky, brzy je nebylo rozeznat od dětí domácích.“

Mgr. Dagmar Hamalová: „Výstava vznikla díky nadšení, má velký význam pro region. Díky ní obce spojily síly a svorně přispěly k její realizaci.“

Mgr. Jiří Mihola, PhD. pohovořil o první světové válce: „Ve většině obcí stojí jako tiché memento památníky a pomníky padlým. Nikdo tehdy netušil, že sarajevský atentát vyústí v čtyřletý světový konflikt.“

Mgr. Jiří Mihola, PhD. dále připomenul použití chemických zbraní hromadného ničení, bojových plynů a pokračoval: „V učebnicích dějepisu regionální události chybí. Proto je třeba ocenit práci všech badatelů, kteří tato témata studují a předávají veřejnosti například formou výstav a publikací. Na italské uprchlíky dnes vzpomínáme v dobrém. Dokázali se přizpůsobit. Jejich působení na našem území je významnou kapitolou našich dějin.“

Jiří Mihola se dotknul i osudů českých legionářů za první světové války, připomenu hrdinství prostých lidí, například kongregaci Sester Františkánek třetího řádu, jež ošetřovaly válečné raněné.

Mgr. Dagmar Hamalová upozornila na připravované besedy k tématu Velké války, poděkovala všem za účast a pozvala k prohlídce panelů v arkádové chodbě.

Výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku bude otevřena do 1. března 2015.