Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

„Handicapované děti nepatří do běžných škol.“ Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká republika je přitom dlouhodobě kritizována za zbytečný a nadužívaný systém praktických škol, nevyhovující legislativu v této oblasti nebo za diskriminaci Romů ve vzdělání. Odmítavý postoj hlavy státu k celoevropskému trendu začleňování dětí s handicapem do hlavního vzdělávacího proudu vyprovokoval v řadách veřejnosti založení aliance Rodiče za inkluzi. Ta si klade za cíl upozornit na nedostatky v nastavení vzdělávacího a sociálního systému a ve způsobu, jakým se postiženým dětem a jejich rodičům nabízí volba budoucnosti.

Dítětem jednoho z těchto rodičů je i osmiletý Bartoloměj Hruš. Jeho příběh ukazuje, jak může inkluzivní vzdělávání fungovat v praxi i to, jak moc záleží na jednotlivých proměnných. Více v následující galerii…