Mexiko odstoupilo Spojeným státům dvě pětiny území

Mexiko - Expanzionistická politika Spojených států amerických slavila 2. února 1848 velký úspěch. Ten den byla totiž v hlavním městě Mexika podepsána smlouva z Guadalupe Hidalgo, která ukončila téměř dva roky trvající mexicko-americkou válku a podle které bylo Mexiko nuceno odstoupit vítězi dvě pětiny svého dosavadního území.

Podle této smlouvy se novou hranicí mezi oběma státy stala řeka Rio Grande, čímž Mexiko ztratilo území zahrnující dnešní americké státy Texas, Arizonu, Nové Mexiko a Kaliformii a části států Colorado, Utah a Nevada. Jako odstupné dostalo 15 milionů dolarů. 

Mexicko-americká válka byla výsledkem napětí mezi oběma zeměmi, vyvolaným trvalým přistěhovalectví Američanů do mexického pohraničí včetně Kalifornie. Bezprostřední příčinou konfliktu pak bylo připojení Texasu ke Spojeným státům v roce 1845. V květnu následujícího roku potom USA vyhlásily Mexiku válku.