Zkáza egyptské lodi As-Salám Boccaccio

Káhira - Egyptský trajekt As-Salám Boccaccio 98 s více než 1400 lidmi na palubě se 3. února 2006 potopil v Rudém moři. Při havárií zahynulo nejméně 1028 lidí. V nákladním prostoru, kde byla zaparkovaná vozidla, plameny zřejmě
zachvátily korbu nákladního automobilu naloženou zbožím. K uhašení požáru, který trval několik hodin, použila posádka velké množství vody. Pod její tíhou se loď začala naklánět až do chvíle, kdy byl porušen Archimédův zákon. Rychlost, s jakou se trajekt začal potápět, všechny překvapila. Zkáze napomohl údajně i silný vítr a to, že lidi zaplnili nakloněnou stranu plavidla.