Americký senátor McCarthy zahájil v USA tažení proti komunistům

Washington - Americký senátor Joseph Raymond McCarthy  tehdejší předseda senátního podvýboru pro vyšetřování neamerické činnosti vystoupil 9. února 1950 ve Wheelingu (Západní Virginie) s informací, že má v rukou seznam 205 osob zaměstnaných na ministerstvu zahraničních věcí, které jsou členy Komunistické strany USA. Toto vystoupení je považováno za počátek mccarthismu. Pojmem mccarthismus je označováno tažení proti komunismu, komunistům a osobám podezřelým ze sympatií ke komunismu oficiálně vedené v USA na začátku 50.let. Vzniklo v ovzduší stupňující se studené války, postupu komunismu ve východní Evropě a v Číně a korejské války. Podle Webster's New World Dictionary znamená „používání nerozlišujících, často nepodložených, senzacechtivých obvinění, inkvizičních vyšetřovatelských metod, údajně v zájmu potlačení komunismu“. 

Až v roce 1954 se proti metodám senátora McCarthyho postavilo veřejné mínění a nakonec i americký senát schválil dokonce rezoluci odsuzující jeho činnost a následující rok jej odvolal z funkce.