Vzniklo jediné Královské hlavní město Praha

Praha - Spojením čtyř dosavadních pražských měst, Starého, Nového,
Malé Strany a Hradčan, vzniklo z rozhodnutí císaře Josefa II. jediné Královské hlavní město Praha. Dvorský dekret o vzniku jediného správního útvaru byl vydán 12. února 1784. Město Praha se tehdy rozkládalo asi na osmi čtverečních kilometrech a mělo zhruba 74 tisíc obyvatel. Mělo tehdy čtyři čtvrtě, pražské obvody (číslované římsky): Staré město (Praha I), Nové město (Praha II), Malá Strana (Praha III), Hradčany (Praha IV). Město řídil magistrát, který se skládal z purkmistra, dvou zástupců a 28 magistrátních radů. Sídlem magistrátu se stala Staroměstská radnice. Prvním purkmistrem byl Bernhard Augustin Záhořanský. Praha se tak stala po Vídni druhým největším městem Habsburské monarchie.