Dokončení výstavby Lipna, největší české vodní nádrže

Lipno - Vodní nádrž Lipno, která si pro svoji rozlehlost získala přezdívku „jihočeské moře“, byla poprvé naplněna 17. února roku 1958. S téměř pěti tisíci hektary jde až do současnosti o největší vodní plochu v Česku. Už v poslední dekádě devatenáctého století vedly pravidelně se opakující záplavy k myšlence vybudovat na horním toku Vltavy ochranná vodní díla. V roce 1899 představil zemský stavební rada Jan Jirsík velkorysý plán na vybudování soustavy trojice menších přehrad nad dřevařskou osadou Lipno. Zůstalo však pouze u odvážného plánu, protože majitelé pozemků odmítali svoji půdu vodohospodářům poskytnout.

Plány na stavbu vodního díla znovu ožily těsně po skončení druhé světové války. O realizaci vodního díla u obce Lipno rozhodlo ministerstvo techniky v dubnu 1946. Vzápětí poté začaly průzkumné práce a v roce 1952 byl schválen projekt stavby, která měla doplnit tři již existující přehrady takzvané Vltavské kaskády. Kromě ochrany před velkou vodou měla rovněž sloužit i k výrobě elektřiny a zajištění vody pro průmysl. Autor projektu, společnost Hydroprojekt Praha, navrhl postavit dvojici na sebe bezprostředně navazujících nádrží.

Obě vodní díla, Lipno I a Lipno II, byla budována paralelně mezi lety 1952 až 1958. Hráz hlavní vodní nádrže Lipno I je z jedné třetiny betonová, zbytek tělesa je sypaný. Délka hráze dosahuje bezmála 300 metrů a nad terénem se vypíná do výšky 28 metrů. Přímo u hráze lze také naměřit největší hloubku, která činí 25 metrů. Průměrně je ale Lipno I hluboké jen 6,5 metru.

Součástí přehrady je i vodní elektrárna, jejíž hlavní provozní část se skrývá v umělé jeskyni vyhloubené v žulovém masivu 200 metrů pod zemí. V prostoře o velikosti hlavní lodi svatovítské katedrály je instalován pár Francisových turbín s výkonem 2x60 megawattů. Voda z nádrže je na jejich lopatky přiváděna dvojicí šachet, které posléze vyúsťují do výrazně menší, pětačtyřicetihektarové vyrovnávací nádrže Lipno II. Ta byla vybudována právě kvůli vyrovnání odtoků z hydroelektrárny Lipno I.

Ačkoliv mělo Lipno původně sloužit úplně jiným účelům, dnes je díky malebnému a turisticky atraktivnímu prostředí jižního cípu Šumavy především vyhledávaným cílem rekreantů a milovníků vodních sportů z domova i ze zahraničí.