Thomas Alva Edison si nechal patentovat fonograf

Ohio/Milan - Dnes se nám zdá samozřejmostí poslouchat reprodukovanou hudbu z dokonalých přístrojů, jako jsou CD přehrávače, minidisky nebo MP3. Před sto lety tomu bylo ale docela jinak. Hudebním nosičem byl tenkrát fonograf. Tento převratný vynález spatřil světlo světa na podzim roku 1877. Záznam na fonografu se uchovával na válečku, který mohl  pojmout asi dvě minuty hudby. Edison zvolil váleček proto, že stejným úhlovým rychlostem otáčení odpovídala i stejná rychlost pohybu celého povrchu válce. To u pozdější gramofonové desky neplatilo. 

Fonograf, jako první přístroj na nahrávání a reprodukci hlasu, vynalezl Thomas Alva Edison v době, kdy byl už téměř hluchý. Prvním záznamem na tomto přístroji byl hlas Edisonovy manželky Mary, která do dřevěného trychtýře řekla dětskou básničku „ Mary had a little lamb.“ Postupem času nezávisle na něm vyvinul Emile Berliner gramofon, který fonograf následně nahradil.