Vzniká první Rotary klub

Chicago - První Rotary klub založil Paul Harris v Chicagu v americkém státě Illinois. Začala tím historie celosvětové organizace vedoucích osobností z podnikatelských a odborných kruhů, kteří si kladou za cíl poskytovat humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům a napomáhat vytváření vzájemné důvěry a míru po celém světě. Významně se podílí na poskytování mezinárodních vzdělávacích stipendií. Po více než sto letech mají rotariáni přes milion členů téměř ve všech zemích světa. Každý z nich se řídí mottem Service above self, což se dá přeložit jako Služba bez ohledu na sebe. Poprvé se Harris se svými přáteli za tímto účelem sešel 23. února 1905.

Název klubu je odvozen od pravidelných každotýdenních klubových schůzek, které se konaly na principu rotace pokaždé u jiného člena klubu v jeho kanceláři. Po vzniku dalších klubů se princip rotace prosadil také v obsazování funkce prezidenta klubu - ten se mění každý rotariánský rok, který trvá od července běžného do června následujícího roku.

Myšlenka služby veřejnosti a prosazování vysokých etických zásad zaujala a rotariánské hnutí se začalo šířit. V roce 1921 už mělo kluby na šesti světadílech, záhy potom přijalo název Rotary International a vytyčilo heslo Služba bez ohledu na sebe. Z původních 30 klubů v roce 1911 jich do roku 1920 vzniklo 1250 a dnešní počet přesahuje 30.000. Z 2000 členů v roce 1911 se počty rotariánů dodnes vyšplhaly až k 1,2 milionu. Ženy však do svých řad vpustili až v roce 1987.

Rotary je aktivní i v Česku

V předválečném Československu zapustilo Rotary International kořeny v polovině dvacátých let v Praze. Zdejší úplně první Rotary Club byl založen v roce 1925 a u jeho zrodu stáli Tomáš Garrigue Masaryk se svým synem Janem. Během okupace, války a éry komunismu bylo rotariánství zakázané. Po sametové revoluci se české rotary kluby obnovily a dnes jich v Česku působí přes čtyřicet.

Rotary International uděluje každoročně vyznamenání Rotary za mezinárodní porozumění některé významné osobnosti nebo organizaci, jejíž život nebo práce mimořádným či vynikajícím způsobem naplňuje rotariánský ideál služby a pomoci. Laureát této ceny obdrží kromě skleněné plastiky částku 100 tisíc dolarů, o které rozhodne na jaký charitativní účel ji věnuje. V roce 1990 ji obdržel také Václav Havel. Bývalý prezident tak pokračuje v rodinné tradici, neboť jeho strýc Miloš byl posledním předválečným předsedou české odbočky.

Rotary International
Rotary International
Více fotek
  • Rotary International zdroj: rotary.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1450/144956.jpg
  • Pamětní medaile k výročí založení Rotary - rub zdroj: rotary.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1450/144959.jpg
  • Rotary klub Česká republika zdroj: rotary.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1450/144958.jpg