Češi od roku 1919 zatím nikdy do USA nesměli bez povolení

Washington/Praha - Již v roce 1919, kdy tehdejší Československo a USA navázaly diplomatické styky na úrovni vyslanectví, mohli občané ČR do USA vstupovat jen na povolenky, které vydávaly konzuláty. USA stanovily roční maximální kvóty pro počet těchto povolení. Víza jako taková byla zavedena po druhé světové válce.

Necelý rok po sametové revoluci, 15. května 1990, zrušilo Československo jednostranně vízovou povinnost pro občany USA. Americká strana však krok české reprezentace neopětovala. Názor americké vlády se nezměnil ani poté, co česká vláda 26. listopadu 2001 prodloužila Američanům bezvízový režim ze 30 na 90 dnů. Americké velvyslanectví v ČR dokonce v dubnu 2003 zpřísnilo vydávání víz. 
  
Americký prezident George Bush se loni začal intenzivněji problémem víz pro Českou republiku zabývat. Svůj zájem deklaroval v červnu 2007, kdy v rámci své návštěvy Prahy přislíbil, že se bude zasazovat o zrušení vízové povinnosti. Ještě v létě loňského roku prezident Bush podepsal bezpečnostní zákon, který mimo jiné měnil podmínky pro zařazení jednotlivých zemí do bezvízového programu.

Zákon zvyšuje počet odmítnutých žádostí o víza ze tří na deset procent. Tuto podmínku by měla splnit z nových zemí i Česká republika. To potvrzují i slova amerického velvyslance v ČR Richarda Grabera, který v listopadu 2007 oznámil, že padla jedna z dosavadních hlavních překážek pro zrušení vízové povinnosti, protože počet odmítnutých žádostí o víza klesl v ČR asi z 9,5 procenta na zhruba 6,7 procenta. Jedná se zejména o ty občany, kteří nemají sociálně ekonomické vazby k České republice nebo ty, kteří v minulosti překročili povolenou dobu pobytu v USA, případně spáchali nějaký zločin.


Již začátkem ledna se začaly objevovat informace z americké strany, že Češi by mohli jezdit do USA bez víz ještě letos. Nicméně dvoustranná vyjednávání mezi Českem a USA kritizovala Evropská unie, která požadovala, aby členské státy EU při vyjednávání o podmínkách budoucího bezvízového styku s USA postupovaly společně.

Bezvízový cestující do USA bude muset před cestou prostřednictvím internetu o sobě Američanům poskytnout 15 až 20 osobních údajů. Jde například o jméno, datum odletu či telefonní číslo. Jedná se o systém ETA - elektronické schvalování cesty. Kladnou odpověď z americké strany v rámci systému ETA budou občané k uskutečnění cesty do USA potřebovat.

Systém vychází z takzvané dohody o PNR (Passenger Name Record), kterou loni s USA Evropská unie vyjednala. Na letištích při příjezdu bude poté probíhat pasová kontrola cestujících a odebírání biometrických údajů, včetně otisků prstů. Pokud bude chtít český občan studovat nebo pracovat v USA, bude muset i nadále žádat o vízum. Bezvízový styk se bude týkat pouze turistických nebo služebních cest v délce maximálně tří měsíců.

Poté, co Amerika zruší vízovou povinnost vůči České republice, bude Austrálie jediná země, do níž musejí mít občané České republiky vízum, zatímco Australané cestují do Česka bez víza. Podobnou politiku však vůči některým zemím zastává i Česká republika. Zatímco Češi cestující například do Bosny a Hercegoviny, Černé hory či Srbska vízum nepotřebují, obyvatelé těchto bývalých jugoslávských republik se žádosti o vízum před cestou nevyhnou.

Občan České republiky víza potřebuje například do Číny, Egypta, Indie, Severní Koreje, Thajska nebo Ruska, kde platnost bezvízové dohody skončila v květnu 2000. Mezi státy, jejichž občané potřebují ke vstupu do České republiky vízum, patří dále například Ukrajina, Maroko, Singapur nebo Brazílie.

Bezvízový styk pro české občany je většinou pro turistické cesty, které netrvají déle než tři měsíce. Turisté se tak bez víz podívají třeba do Argentiny, Brazílie, Ekvádoru a dalších zemí jižní Ameriky, ale i na Filipíny, do Chorvatska, na Island, do Izraele, Japonska, Jihoafrické republiky či Švýcarska.

Velké zjednodušení pro cestování znamenal pro české občany vstup země do Evropské unie v květnu 2004, neboť v zemích unie mohou cestovat volně, také bez pasu jen na občanský průkaz. Další změna nastala loni v prosinci, kdy se Česko zapojilo do schengenského prostoru, čímž byly zrušeny hraniční přechody a kontrola dokladů na hranicích. Kontroly dosud zůstaly jen na mezinárodních letištích. 
 

Logo amerického velvyslanectví
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24