Narodil se italský skladatel Gioacchino Rossini

Pesaro - Slavný italský hudební skladatel Gioacchino Rossini, autor téměř čtyřiceti oper rozmanité umělecké hodnoty i charakteru, se narodil 29. února 1792. Již ve svých 20 letech se Rossini stal velmi vyhledávaným skladatelem. Díky jiskřivé melodické invenci a instrumentační důmyslnosti svých děl byl v té době zahrnován mnoha objednávkami, a tím i penězi.

Rosinni byl velmi pilný a komponoval neobyčejně rychle. Například Lazebníka sevillského, který vznikl v autorových 23 letech, zkomponoval za pouhých 14 dní. Pouze Vilému Tellovi, svému vrcholnému dílu, věnoval půl roku. Po uvedení Viléma Tella však skladatel svou operní tvorbu uzavřel. Poté vedl poklidný život zámožného člověka a sledoval další umělecký vývoj i hudebně-historická bádání.

Po roce 1829 vydal, s výjimkou Stabat Mater a Malé slavnostní mše, už jen několik drobných příležitostných skladeb. V jeho pozůstalosti zůstala řada cenných komorních děl, která psal pro potěšení své a svých přátel. Souhrnně je označil Hříchy stáří a tiskem byla vydána až ve 20. století.