Národní shromáždění přijalo první ústavu ČSR

Praha - Revoluční Národní shromáždění přijalo 29. února 1920 základní zákon Československa - Ústavní listinu Československé republiky.
 

Ústava nahradila Prozatímní ústavu a tvořilo ji šest hlav: o formě a územním rozsahu státu, státním občanství, moci zákonodárné, moci vládní a výkonné, moci soudcovské, občanských právech a ochraně menšin národnostních, náboženských a rasových. 

Zákonodárnou moc podle Ústavní listiny Československé republiky vykonávalo Národní shromáždění, které se skládalo z Poslanecké sněmovny a Senátu.

Poslanecká sněmovna měla 300 členů, aktivní volební právo od 21 let, pasivní od 30 let a platilo šestileté volební období. Senát měl oproti tomu 150 členů, aktivní volební právo od 26 let, pasivní od 45 let a osmileté volební období. Poprvé směly volit také ženy. Stejný den přijalo Národní shromáždění po velkém boji rovněž jazykový zákon, který označil československý jazyk za jazyk oficiální.