Jiří z Poděbrad byl zvolen českým králem

Praha - Všemi hlasy přítomných českých pánů byl 2. března 1458 po čtyřdenním jednání na Staroměstské radnici zvolen českým králem sedmatřicetiletý zemský správce Jiří z Poděbrad.

Tato volba byla první skutečnou volbou českého panovníka bez ohledu na dynastický původ. Zpočátku se o něm jako o vážném kandidátovi příliš neuvažovalo. Sliby, kupování hlasů a skutečnost, že volební sněm jednal bez účasti stavů vedlejších zemí, vykonaly své.
 
Jiří z Poděbrad se narodil 23. dubna 1420 v Poděbradech jako příslušník mocného panského rodu kališnických pánů z Kunštátu. Po zvolení českým králem pak vládl zemím Koruny české až do své smrti, tedy do 22. března 1471.

Jiří z Poděbrad vládnul velmi obezřetně, umírněně a komplikované náboženské otázky řešil s patřičnou tolerancí. Jeho vláda přinesla zemi klid a ekonomickou prosperitu.