Slovenské národní divadlo zahájilo činnost

Bratislava - Slovenské národní divadlo svoji činnost slavnostně zahájilo 1. března 1920 operou Bedřicha Smetany Hubička. Činoherní soubor odstartoval divadelní sezonu hned o den později hrou bratří Mrštíků Maryša a baletní soubor 19. května představením Coppélia. První představení ve slovenském jazyce se uskutečnilo až v květnu 1920 uvedením jednoaktovek Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe.  

Počátky profesionálního divadla na Slovensku jsou spjaté s působením Východočeské divadelní společnosti soukromého podnikatele Bedřicha Jeřábka z Pardubic.

První myšlenka založit stálé Slovenské národní divadlo v Bratislavě vznikla v květnu 1918 na oslavách padesátého výročí položení základního kamene pražského Národního divadla. Těch se zúčastnila i slovenská delegace vedená Pavlem Országhem Hviezdoslavem.