Beskydy byly vyhlášeny CHKO

Praha - CHKO Beskydy je svou rozlohou největší chráněnou krajinou oblastí v České republice. Na tomto území se nacházejí převážně původní horské pralesovité porosty, bohaté na vzácné karpatské živočichy a rostliny. Také zde můžeme nalézt druhově pestrá luční společenstva a unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy. CHKO Beskydy se rovněž vyznačuje svou mimořádnou estetickou hodnotou a pestrostí ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území.

CHKO Beskydy byla vyhlášena Ministerstvem kultury 5. března 1973. V pořadí se jednalo o desátou CHKO v Česku. Beskydská oblast se správním střediskem ve Frenštátě pod Radhoštěm, zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků, které tvoří hranici ze Slovenskem.

Krajině moravskoslezského pohoří dominuje 1323 metrů vysoká Lysá hora. Na území CHKO Beskydy se nachází 50 maloplošných zvlášť chráněných území. V hornatém zalesněném terénu se daří divokým šelmám jako jsou medvěd, vlk a rys. V roce 2005 tu byly zřízeny dvě ptačí oblasti, Beskydy a Horní Vsacko.

Ilustrační foto
Ilustrační foto