Karel IV. založil Nové Město pražské

Praha - Osmého března roku 1348 vydal král Karel IV. zakládací listinu Nového Města pražského, ve které vymezil jeho území, stanovil samosprávu a zakotvil, že práva a svobody novoměstských měšťanů budou stejné jako měšťanů staroměstských. Ještě téhož dne vystavil další listinu, v níž všechny nové osadníky Nového Města včetně Židů osvobodil na dvanáct let od placení všech berní a daní a výslovně určil řemesla, která měla během jednoho roku do zakládaného města přesídlit. Mezi ně byli jmenováni také sladovníci, pivovarníci, koláři, kováři a příslušníci dalších kovodělných řemesel. O 18 dní později, 26. března, pak Karel IV. osobně v doprovodu královského dvora položil základní kámen k výstavbě novoměstského opevnění.