Frederick William Herschel objevil planetu Uran

Londýn - Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran. Uran je podobně jako Jupiter a Saturn tvořen směsicí plynů, ve kterých převládá vodík. Na rozdíl od těchto dvou planet, které jsou složeny výhradně z vodíku, obsahuje Uran 15 procent helia a dvě procenta methanu a dalších prvků. Jádro Uranu se skládá z křemičitanových hornin a různých typů ledu. Uranova modrozelená barva je způsobena absorpcí červeného světla jeho methanovou atmosférou. Jedním z nejvýznačnějších znaků Uranu je vychýlení jeho osy o téměř 90 stupňů. V důsledku toho v jedné části jeho oběžné dráhy na jeden z pólů stále svítí Slunce, zatímco druhý pól je odvrácen.

Třetí největší planetu Herschel původně pojmenoval Georgium Sidus (Hvězda krále Jiřího), na počest anglického krále Jiřího III. Tento název se však neujal a na návrh Jeromeho Lalanda ji francouzští astronomové začali nazývat Herschel. Později Němec Johann Bode prosadil jméno Uran po řeckém bohu Uranovi. 

První planeta objevená v novověku je téměř patnáctkrát těžší než Země a obíhá kolem ní sedmadvacet měsíců. Mezi hlavních pět patří Ariel, Umbriel, Titania, Oberon a Miranda.

Planeta Uran
Planeta Uran