Třetí moskevský monstrproces skončil popravou „protisovětských“ spiklenců

Moskva - Poprava osmnácti čelných funkcionářů komunistické strany ukončila 15. března 1938 třetí a zároveň poslední moskevský monstrproces třicátých let. Na odhalení „mezinárodního kontrarevolučního spiknutí“ proti sovětskému režimu pracovala bezpečnost a justice více než rok. Jeho výsledkem byla obžaloba 21 členů „pravicově trockistického bloku“ v soudním procesu, který začal 2. března 1938. Hlavními obžalovanými byli skuteční i domnělí protivníci sovětského vůdce Josifa Stalina. Mimo jiné teoretik strany Nikolaj Bucharin, bývalý dlouholetý předseda rady lidových komisařů Alexej Rykov, ale i - zcela v duchu stalinské „logiky“ - bývalý všemocný lidový komisař vnitra Genrich Jagoda.

Obžalovaní se ke všemu ochotně přiznávali, a vojenské kolegium Nejvyššího soudu SSSR tak mohlo v závěru procesu uskutečněného podle zaběhnutého scénáře vynést předem dohodnuté rozsudky. Osmnáct obžalovaných odsoudilo k trestu smrti zastřelením, tři k dlouholetým trestům odnětí svobody. Ani oni se však smrtící kulce nevyhnuli - zastřeleni byli spolu s dalšími 154 politickými vězni 11. září 1941 v lese nedaleko ruského města Orel.