Dnes je svatého Josefa

Praha - Svatý Josef patří k nejuctívanějším církevním postavám vůbec. Patron křesťanské církve, kterému se také říkalo „Josef z Nazaretu,“ byl prostý, tichý, skromný muž. Na svůj každodenní chléb si vydělával svědomitou prací. Podle evangelií byl snoubencem Panny Marie a po narození zázračně počatého Ježíše se stal jeho pěstounem. Josef se narodil v Betlémě, údajně pocházel z Davidova rodu a živil se jako tesař. Před králem Herodesem uprchl i s rodinou do Egypta. Po smrti tohoto krutého panovníka se usadil v Nazaretu, kde také zemřel.

Svatý Josef je patronem bratrstev a řeholních společností, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, inženýrů, hrobníků, vychovatelů nebo vyhnanců. Je uctíván také jako ochránce při pokušení a v zoufalých situacích. Je také patronem řady zemí, a to včetně Čech. K jeho atributům patří dítě (Ježíš), hůl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje.

Josef je jedním z nejrozšířenějších jmen nejen u nás, ale i po celém světě. Původem je to jméno hebrejské - Yosef - a znamená „přidávající, pokračující“. Muslimové mají svého Jusufa, Španělé Josého, Rusové Osipa, Angličané Josepha, u Italů je to Giuseppe a v Německu Sepp a Seppl. Anglický a americký Joe patří k těm obecně nejznámějším.