Projev premiéra Topolánka na dnešním sjezdu KDU-ČSL

Pardubice - Projev premiéra Mirka Topolánka (ODS), který pronesl na dnešním sjezdu KDU-ČSL v Pardubicích:

Děkuji, vážení přátelé, bratři a sestry, takže to použiji taky, dobré ráno!

ODS si před volbami před dvěma lety před volbami zvolila modrou a žlutou barvu, takže jste na správné cestě. Já jsem teď ještě u stolu škrtal ty nejhorší věty, aby můj projev byl přijatelný.

Děkuji za pozvání na váš sjezd a omlouvám se, že jsem nepřijel standardně už včera. Ta povinnost, která mě čekala včera, tu byste jistě pochopili Vy nejlépe. Nevím, jestli bude platit to nejlepší na konec, ale nepochybně to bude to nejotevřenější, jak je u mě zvykem. Mám vás za přátele, partnery, tak snad můj projev přežijete.

Přišel jsem vás pozdravit. Přišel jsem vám také říci pár věcí. A přišel jsem se vás na pár věcí zeptat. A přišel jsem vám hlavně poděkovat za volbu Václava Klause. ODS a KDU-ČSL jsou nejpřirozenějšími partnery na české politické scéně. Jsou hrází proti komunismu a levicovému populismu a tato volba to jenom potvrdila. Bez korupce, bez komunistů. Ještě jednou za tuto klíčovou podporu děkuji a moc si jí vážím.

Přišel jsem vás pozdravit jménem svým, protože mám mezi vámi řadu přátel a protože se to sluší. Zdravím vás i jménem občanských demokratů, protože jste naším koaličním partnerem a velmi pravděpodobně, jak jsem sledoval diskusi, i po tomto vašem sjezdu jím zůstanete.

A přišel jsem pozdravit i jako člověk, který má upřímný zájem na tom, abyste z tohoto sjezdu odešli posíleni a realizovali náš, tedy i váš koaliční program beze zbytku. Přišel jsem vám říci, že vláda, které jste součástí, je úspěšná. Určitě mnohonásobně víc, než vyplývá z médií a než sami mnohdy v médiích prezentujete. Že plní své programové prohlášení. Určitě stonásobně víc než vlády předešlé. A že plní do značné míry volební program KDU-ČSL. Určitě víc, než by vyplývalo z vašeho volebního výsledku, vašich povolebních očekávání a síly. A určitě víc než v jiném uskupení.

Přišel jsem se vás zeptat, zda jste s tímto stavem spokojeni. Pokud spokojeni nejste, tak proč a jaké to má příčiny. Přišel jsem se vás zeptat, kam v takovém případě hodláte dále směřoval. Přišel jsem se zeptat, jestli jste politickou stranou, která plní své předvolební sliby. Přišel jsem se vás zeptat, zda je pro vás koaliční smlouva zákonem stejně jako pro mne. Otázky to nejsou pouze řečnické. Odpovědi nečekám dnes, ale optimisticky při plnění koaličního programu v podobě jednotného hlasování ve sněmovně.

Vláda, ve které máte silné a odpovědné zastoupení, pracuje podle plánu a profesionálně. Ministři za KDU-ČSL jsou plnohodnotnými členy. Nikdy ještě neměla KDU-ČSL ministra s tak dominantní pozicí, jakou má Miroslav Kalousek, snad až na Josefa Luxe. A já bych tady teď chtěl teď tady a přede všemi Miroslavu Kalouskovi poděkovat. Je pro vás garancí vašeho programu a pro mne kritickým a zásadovým partnerem.

Skvělou a velmi precizní práci odvádí Cyril Svoboda, i jemu děkuji. Do minového pole a pod palbou opozičních kulometů nastoupila Vlasta Parkanová, má mou absolutní důvěru. Václav Jehlička prokazuje, že není malých úkolů a není slabých ministerstev. I jemu děkuji.

A nakonec po všech peripetiích a útocích svou bezprecedentní a popularitu jistě mi nepřidávající podporou v zádech první místopředseda vlády a ministr vysněného evropského ministerstva, předseda vaší strany, Jiří Čunek.

Máte pocit, že jste dokázali málo? Čekali jste v patové a beznadějné situaci po volbách snad víc? Vláda své představy téměř bez výjimky prosazuje v parlamentu. Prosazuje je silou koaličních hlasů. A to díky tomu, že v kabinetu nikdo nikoho neválcuje, vždy a za všech okolností se hledá kompromis. Nevím, jestli existoval a někdy v budoucnu se najde předseda vlády, který by s vámi jednal tak korektně a slušně.

Uvedu zde alespoň jeden příklad takového kompromisu znova. Zákon o rozpočtovém určení daní pro obce. Přestože přirozené zájmy ODS a KDU-ČSL byly v tomto případě v rozporu, našli jsme konsensus, blížící se spíše vaší představě, který umožnil jeho přijetí. Koaliční vláda přijala do svého programu řadu prvků z volebního programu KDU-ČSL. Vy máte nebo byste logicky měli mít důvod cítit se v této vládě spokojeni.

Podívejme se společně alespoň na oblast daní, veřejných financí, zdravotnictví a další vaše priority. Co říká volební program KDU-ČSL o dani z příjmu fyzických osob? Mluví o dvacetiprocentní sazbě. Programové prohlášení říká, zavedeme rovnou daň ve výši 17 - 19 procent. Jaká je realita? Podle schváleného zákona budou občané platit v roce 2010 rovnou daň ve výši 19 procent. To, že nyní diskutujeme o zvýhodnění situace pro nízko a středně příjmové skupiny, váš úspěch jenom umocňuje. Slib KDU-ČSL splněn. Programové prohlášení vlády splněno.

Co jste slibovali voličům u daně z příjmů právnických osob? Pokles daní na 17 procent v roce 2010. Programové prohlášení mluví o 17 - 19 procentech, reálně půjde o 19 procent. Slib KDU-ČSL na 99 procent splněn. Programové prohlášení vlády splněné.

A co složená daňová kvóta? Váš program sliboval pokles z 35 na 32 procent. Programové prohlášení garantuje pokles pod 34 procent. V realitě se počítá s poklesem na 33,5 procenta. Slib KDU-ČSL plněn v míře, v jaké je to možné. Programové prohlášení vlády plněno.

Snížená daňová sazba. Volební program KDU-ČSL navrhuje její postupné zvýšení z pěti na devět procent. Programové prohlášení říká, že bude stanovena dodatečně. Reálně tato sazba nyní devět procent. Slib KDU-ČSL tedy v tomto případě splněn s předstihem.

Zdravotnictví: je předmětem neuvěřitelných mýtů a populistických výkřiků. Co se píše ve volebním programu KDU-ČSL o regulačních poplatcích? Cituji: Ve spoluúčasti pacienta spatřujeme nástroj spoluodpovědnosti za využívání péče. Jako možné oblasti spoluúčasti vidíme například poplatky za návštěvu u lékaře, zřízení manipulačního poplatku za výdej léků na recept a hospitalizační poplatek. To je přesně totéž, co je v programu vlády a co je také realizováno. To, že celý systém budeme ještě dolaďovat, jsme si dávno slíbili. Nechápu, proč za vaši lidoveckou programovou prioritu, kterou realizujeme společně, by měla krvavě platit právě jenom ODS, a vy byste mohli nesmyslně sypat do těchto šrámů sůl. Nevěřím, že jde primárně o bohulibé pohnutky.

I v tomto případě vláda plní volební program KDU-ČSL. A já se ptám některých poslanců, podle včerejšího projevu i Jiřího Čunka, jestli četli svůj vlastní volební program, když proti jeho plnění tak vehementně protestují.

I kdybyste změnili svůj program o 180 stupňů, měli byste - aspoň se to pokládá za normální - naplňovat ten, na který jste dostali mandát. Nebo se pletu a toto pravidlo již dnes nebo pro některé neplatí?

Co říká KDU-ČSL o transparentnosti hospodaření zdravotních pojišťoven? Důsledně kontrolovat nakládání s prostředky vloženými do zdravotnického systému. Revize hospodaření pojišťoven, nemocnic, atd. Programové prohlášení tuto myšlenku rozvíjí. Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu akciové společnosti s odpovědností i motivací hospodárného chování, transparentností účetnictví a dodatečnými omezeními určenými zákonem. Program vlády rozpracovává to, co bylo v programu KDU-ČSL obecně a nejde proti němu. V každém případě pokud někomu z vás vadila transformace zdravotních pojišťoven v akciové společnosti, čas ozvat se byl tehdy, ne dnes. My dnes pouze plníme to, co jsme s vaším souhlasem slíbili.

Proto musím poslouchat formulace Ratha a Kubka?

Slíbili jste a my v koaliční smlouvě stvrdili velkou podporu seniorů. 1. ledna 2009 budou mít čeští senioři nejvyšší reálné důchody od listopadu 1989. Nyní musíme - ne pro ně, ne pro nás - ale pro budoucí generace nastavit systém, který našim potomkům bude garantovat minimálně totéž. Ministr Nečas připravil do vlády nebývalý a s naším i vaším programem korelující prorodinný balíček. Není oblast, kde by nebyla zásadní stopa programu KDU-ČSL.

U hosta se ale nesluší, aby jeho proslov přesáhl délku včerejšího projevu předsedy strany, která ho pozvala. Takže já svůj proslov zkrátím a povedu ho k závěru.

Přesto ještě jedno povzdechnutí. Iniciátorem zákona o vyrovnání s církvemi jsem byl já. Ministr Jehlička brilantně a kvalitně splnil mé zadání. Jaké bylo mé překvapení, že tento klíčový zákon nemá absolutní podporu Jiřího Čunka. A on sám ho nepovažuje za absolutní prioritu KDU-ČSL. V jaké jiné než této sestavě se podobná náprava může podařit? Opravdu nechceme tento nedodělek polistopadového vývoje dořešit? Nejsem tady od toho, abych vám radil nebo vyčítal. Jste suverénní stranou a rozhodnete se jistě podle svého uvážení.

Tedy krátké shrnutí: KDU-ČSL má důvod být ve vládě spokojená, má důvod cítit se úspěšná, má důvod sázet na důsledné plnění programového prohlášení kabinetu. Protože v tom případě bude mít čím se vykázat se voličům před volbami. Právě a jedině v takovém případě. Pokud jsou snad v tomto sále lidé, kteří si myslí něco jiného, pak to musí říct. Existuje nějaký jiný, vnější důvod, který vede některé z vás ke změně názoru? I pak by se slušelo říci, o co jde.

Je-li tu někdo, kdo chce směřovat jinam, než říká koaliční smlouva a programové prohlášení vlády, měl by říci, co navrhuje. Jaká je jeho v dané situaci realizovatelná alternativa a měl by mít odvahu v takovém případě koaliční smlouvu vypovědět. Je to rozhodně lepší než postupná paralýza vedoucí k nevládnutí, která tu fungovala ve vládách před námi. Je to lepší než urážet své partnery zástupnými problémy. Podotýkám, že já si to nepřeji. Pokud tou alternativou může být pouze demagogie, levicový populismus a prvky autokracie, pak si to jistě nepřeje ani většina z vás.

Jako předseda vlády zodpovídám za plnění programového prohlášení vlády, které jste dali důvěru. Vládu jsme sestavovali jako reformní, nesocialistickou, prosazující změny pro budoucnost. Z toho se nedá ustoupit. Už koaliční smlouva byla velmi bolestným kompromisem pro všechny tři strany. Žádné další zásadní změny podle mne nejsou možné. Diskuse je možná vždy, dialog je nezbytný, ale kompromis kompromisu se česky nazývá úplně jinak. Chci, abyste to slyšeli, pokládám to za férové.

Křesťanští i občanští demokraté se počítají ke konzervativcům. To není nadávka, to je o cti, o tradici. To znamená, že trvají na plnění slibů, na dodržování dohod a smluv. Myslím, že nic více, ale také nic méně není potřeba, aby naše partnerství bylo dále úspěšné a podle plánu pokračovalo. K prospěchu nejen našich voličů, ale všech dvou stran, nejen našich členů, nejen našich voličů, ale především všech občanů této země.

Děkuji vám za pozornost.