Navždy odešel Irwin Shaw

New York - Romány a povídkové sbírky ze života americké společnosti amerického spisovatele Irwina Shawa došly v Československu 60.-80. let značné popularity. Sám Shaw se narodil se v Bronxu ruským židovským emigrantům. Rodina se krátce nato přestěhovala do Brooklynu. V této neworské čtvrti strávil Shaw celé dětství a na místní vysoké škole získal i bakalářský titul. Na začátku své kariéry působil jako redaktor v novinách. V roce 1936 napsal svou první divadelní hru Bury the Dead (Mrtvé pohřbívati). Tato jednoaktovka, která zachycovala ovzduší 2. světové války, varovala před nebezpečím nastupujícího fašismu. Ve 40. letech napsal Shaw scénáře pro řadu filmů. Poté vstoupil do armády a jako praporčík se zůčastnil evropských bojů. Vlastní zkušenosti z války poté promítl o několik let později do svého prvního románu The Young Lions (Mladí lvi).


V roce 1951 napsal Shaw další román, který pojmenoval The Troubled Air (Neklidné ovzduší). Téhož roku se spisovatel přestěhoval do Evropy. Zde žil střídavě v Paříži, na Riviéře a ve Švýcarsku. Na starém kontinentu napsal další knihy, které se staly bestsellery a často byly zfilmovány pro televizi. Několik let pře svou smrtí přednášel Shaw na univerzitě v New Yorku.